Małgorzata Łuckoś

Stanowisko
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej
Miejsce pracy
MOPS Sosnowiec
Telefon
(32) 296-22-08
E-mail:
dps@mopssosnowiec.pl