Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.06.2021 10:46 Świadczenie usługi poradnictwa i wsparcia psychologicznego osobom zainteresowanym w Punktach Informacji Obywatelskiej (PIO) w ramach realizowanego projektu konkursowego Tyle wsparcia w całym mieście współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
09.06.2021 11:31 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu” – postępowanie nr 2
07.06.2021 15:40 "Prowadzenie usługi coachingu indywidualnego" dla uczestników projektu "Tyle wsparcia w całym mieście"
07.06.2021 13:23 Zakup wraz z dostawą, wniesieniem i montażem mebli biurowych, krzeseł oraz mebli metalowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w podziale na 3 części/zadania
27.05.2021 08:15 Świadczenie usług transportowych polegających na przewozie klientów MOPS w Sosnowcu do wskazanego miejsca docelowego w obrębie Rzeczypospolitej
26.04.2021 15:53 Usługa doradztwa prawnego w Punktach Informacji Obywatelskiej (PIO) osobom zainteresowanym w ramach realizowanego projektu konkursowego „Tyle wsparcia w całym mieście” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
22.04.2021 13:25 Usługa specjalisty ds. rewitalizacji i pracy ze społecznością lokalną dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestników projektu ”Tyle wsparcia w całym mieście” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu społecznego, Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
21.04.2021 09:07 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
20.04.2021 11:12 Kompleksowa usługa koordynacji i kontroli pracy osób świadczących usługi opiekuńcze w ramach projektu „SOS dla Seniora” przy użyciu aplikacji mobilnej wraz z procesem zarządzania pracą opiekunek w projekcie
13.04.2021 14:10 „Świadczenie osobistych usług pomocy technicznej, polegających na przeprowadzeniu na przestrzeni roku 2021 postępowań dotyczących likwidacji barier architektonicznych w lokalach mieszkalnych lub/i budynkach osób niepełnosprawnych na terenie Sosnowca”

1 2 następna