Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.05.2022 10:06 ,,Świadczenie osobistych usług pomocy technicznej, polegających na przeprowadzeniu na przestrzeni roku 2022 postępowań dotyczących likwidacji barier architektonicznych w lokalach mieszkalnych lub/i budynkach osób niepełnosprawnych na terenie Sosnowca" - postępowanie nr 2
30.08.2021 13:22 Prowadzenie zajęć grupowych w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych tj. "Treningu kompetencji społecznych" dla uczestników projektu "Tyle wsparcia w całym mieście" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
28.10.2020 09:00 ZS.2410.1.276.2020 ZS.2410.1.276.2020 Wykonanie oraz dostawa apeli dotyczących "Akcji Zima"
08.05.2020 09:32 Świadczenie osobistych usług pomocy technicznej, polegających na przeprowadzeniu na przestrzeni roku 2020 postępowań dotyczących likwidacji barier architektonicznych w lokalach mieszkalnych lub/i budynkach osób niepełnosprawnych na terenie Sosnowca
14.02.2020 10:20 ,,Usługa prowadzenia indywidualnej psychoterapii dla rodzin sprawujących zawodowo i niezawodowo pieczę zastępczą oraz dla spokrewnionych rodzin w związku z realizacją projektu konkursowego „Sosnowiec dla Rodziny” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych.
15.01.2020 12:57 Plan zamówień publicznych na 2020 rok
11.12.2019 11:43 ZS.2410.1.468-469.2019 Zakup i dostawa mebli - 2 Zadania
06.12.2019 12:41 ZS.2410.1.458.2019 Zakup i dostawa mebli metalowych dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu
25.11.2019 14:27 ZS.2410.1.439.2019 Wykonanie oraz dostawa apeli dotyczących ,,Akcji Zima"
04.11.2019 10:52 ZS.2410.1.415.2019 Wykonanie oraz dostawa wizytówek

1 2 3 następna