Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.05.2019 10:25 ZS.2410.1.200.2019 Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w zwiazku z realizacją projektu ,,II Bieg w Szpilkach"
29.05.2019 15:01 ZS.2411.10.2019 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
24.05.2019 11:25 ZS.2410.1.182.2019 Wykonanie i dostawa druków dla potrzeb Ośrodka
22.05.2019 10:17 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
13.05.2019 17:29 ZS.2410.1.162.2019 Wykonanie druku oraz dostarczenie materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu ,,Tacy sami, bez ściany między nami"
06.05.2019 10:21 Prowadzenie zajęć edukacyjnych o charakterze eksperymentalnym z zakresu fizyki i chemii dla dzieci i młodzieży w ramach Programów Aktywności Lokalnej w związku z realizacją projektu konkursowego "Tacy sami, bez ściany między nami"
29.04.2019 11:15 ZS.2410.1.145.2019 Wykonanie, dostawa medali oraz koszulek damskich w związku z realizacją projektu pod nazwą ,,II Bieg w Szpilkach"
29.04.2019 11:09 ZS.2410.1.144.2019 Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych
24.04.2019 12:46 ZS.2410.1.140.2019 Wykonanie i dostawa długopisów reklamowych w związku z realizacją projektu ,,Schronienie na lata to dom, mama, tata
17.04.2019 10:16 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów teatralnych z elementami tańca w ramach Programów Aktywności Lokalnej w związku z realizacją projektu konkursowego "Tacy sami, bez ściany między nami" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – Zadanie 3 – Działania środowiskowe”

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna