Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.09.2019 11:33 ZS.2411.20.2019 ZS.2411.20.2019 Organizacja i przeprowadzenie stacjonarnych zajęć grupowych w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych tj.: "Trening kompetencji społecznych" dla osób z niepełnosprawnością - uczestników projektu "Tacy sami bez ściany między nami" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
04.09.2019 11:36 ZS.2410.1.320.2019 Wykonanie oraz dostawa materiałów promujących rodzicielstwo zastępcze
03.09.2019 14:16 ZS.2411.19.2019 Przygotowanie i przeprowadzenie superwizji pracy socjalnej pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
29.08.2019 11:06 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć artystycznych z technik plastycznych i rękodzieła w ramach Programu Aktywności Lokalnej w związku z realizacją projektu konkursowego „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT – postępowanie nr 2
20.08.2019 14:01 ZS.2411.18.2019 ZS.2411.18.2019 Przygotowanie i przeprowadzenie coachingu indywidualnego i grupowego dla uczestników projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – postępowanie nr 2
19.08.2019 10:43 ZS.2411.17.2019 Organizacja i przeprowadzenie superwizji dla kadry kierowniczej i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
19.08.2019 10:39 ZS.2411.16.2019 Organizacja i przeprowadzenie 7 dniowego wyjazdu z zajęciami rehabilitacyjno—treningowymi dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach projektu konkursowego ,,Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
19.08.2019 10:37 ZS.2410.1.300.2019 Zakup i dostawa węgla – 2 Zadania: Zadanie 1: zakup, dostawa i rozładunek węgla kamiennego – Orzech I w ilości 203 ton Zadanie 2: zakup, dostawa, rozładunek i wniesienie węgla – ekogroszku – pakowanego w 25 kg worki tj. 220 worków"
14.08.2019 14:59 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć artystycznych z technik plastycznych i rękodzieła w ramach Programu Aktywności Lokalnej w związku z realizacją projektu konkursowego „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT
14.08.2019 14:57 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów fotograficznych w ramach Programu Aktywności Lokalnej w związku z realizacją projektu konkursowego „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna