Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.10.2019 12:38 ZS.2410.1.344.2019 Zapewnienie kompleksowej usługi w zakresie teleopieki dla łącznie 80 osób niesamodzielnych objętych wsparciem z podziałem na dwie grupy 40 osobowe w ramach projektu „SOS dla Seniora” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
15.10.2019 14:01 ZS.2411.29.2019 ZS.2411.29.2019 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: "Trening efektywnego uczenia się i szybkiego czytania" w ramach projektu konkursowego "Tacy sami, bez ściany między nami" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
04.10.2019 10:47 ZS.2411.27.2019 Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w podziale na dwa zadania: Zadanie nr 1 – poprzez zapewnienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz możliwości skorzystania ze wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki; Zadanie nr 2 – Świadczenie usług w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych
03.10.2019 12:32 ZS.2411.23.2019 ZS.2411.23.2019 Organizacja i przeprowadzenie kursu „Stylistka paznokci” aktualizującego kwalifikacje zawodowe na rynku pracy” dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
01.10.2019 11:51 ZS.2411.22.2019 Organizacja i przeprowadzenie kursu „Kucharz” aktualizującego kwalifikacje zawodowe na rynku pracy” dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
11.09.2019 14:19 ZS.2411.21.2019 Organizacja i przeprowadzenie kursu operator wózka jezdniowego aktualizującego kwalifikacje zawodowe na rynku pracy” dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
11.09.2019 11:02 Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów fotograficznych Aktywności w ramach Programu Lokalnej w związku z realizacją projektu konkursowego „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT” – postępowanie nr 2
10.09.2019 14:24 ZS.2411.25.2019 Organizacja i przeprowadzenie 7 dniowego wyjazdu z zajęciami rehabilitacyjno—treningowymi dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach projektu konkursowego ,,Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 – postępowanie nr 2
09.09.2019 11:56 Warsztaty z tematyki zdrowego żywienia w połączeniu z nauką gotowania dla uczestników Programów Aktywności Lokalnej i osób z ich otoczenia, w związku z realizacją projektu konkursowego „Tacy sami, bez ściany między nami” oraz projektu pn. „Aktywne Centrum – Szansa dla Nas!” - współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
06.09.2019 10:11 ZS.2410.1.324.2019 ,,Zakup i dostawa węgla – 2 Zadania” – postępowanie nr 2 Zadanie 1: zakup, dostawa i rozładunek węgla kamiennego – Orzech I w ilości 203 ton Zadanie 2: zakup, dostawa, rozładunek i wniesienie węgla – ekogroszku – pakowanego w worki (łącznie 5,5 tony)

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna