Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.03.2017 14:12 Ogłoszenie o zamówieniu - umowa zlecenie - Arteterapeuta (1 osoba) do prowadzenia zajęć z zakresu arteterapii z wykorzystywaniem technik plastykoterapii, dramy i pantomimy oraz ćwiczeń muzyczno-ruchowych dla dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny w związku z realizacją projektu konkursowego "Rodzina działaniami silna""
03.03.2017 12:20 Ogłoszenie o zamówieniu - umowa zlecenie - radca prawny/adwokat do prowadzenia doradztwa prawnego dla osób fizycznych w Punktach Informacji Obywatelskiej w ramach PAL w związku z realizacją projektu pozakonkursowego "Razem, więcej, lepiej"
24.02.2017 09:25 Ogłoszenie o zamówieniu - umowa zlecenie - psychoterapeuta (1 osoba) - do prowadzenia indywidualnej/rodzinnej psychoterapii dla rodzin sprawujących zawodowo i niezawodowo pieczę zastępczą w związku z realizacją projektu konkursowego "Rodzina działaniami silna"
17.02.2017 12:54 ZS.2411.3.2017 Załączniki do ogłoszenia - postępowanie na: "Organizację i przeprowadzenie kursów aktualizujących kwalifikacje zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego "Razem, więcej, lepiej"....
17.02.2017 12:52 ZS.2411.3.2017 Ogłoszenie o zamówieniu wraz z warunkami zamówienia - postępowanie: Organizacja i przeprowadzenie kursów aktualizujących kwalifikacje zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego "Razem, więcej, lepiej"...
15.02.2017 10:03 Ogłoszenie o zamówieniu - umowa zlecenie - ratownik medyczny do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze oraz dla osób sprawujących zawodową i niezawodową pieczę zastępczą w związku z realizacją projektu konkursowego "Rodzina działaniami silna"
30.01.2017 13:13 Ogłoszenie o zamówieniu - umowa zlecenie - psychoterapeuta (2 osoby) do prowadzenia indywidualnej/rodzinnej psychoterapii dla rodzin sprawujących zawodowo i niezawodowo pieczę zastępczą w związku z realizacją projektu konkursowego "Rodzina działaniami silna"
30.01.2017 13:11 Ogłoszenie o zamówieniu - umowa zlecenie - trener zdrowia do prowadzenia zajęć edukacyjnych o charakterze prozdrowotnym w ramach PAL w związku z realizacją projektu pozakonkursowego "Razem, więcej, lepiej"
30.01.2017 13:08 Ogłoszenie o zamówieniu - umowa zlecenie - radca prawny do prowadzenia doradztwa prawnego w Punktach Informacji Obywatelskiej w ramach PAL w związku z realizacją projektu pozakonkursowego "Razem, więcej, lepiej"
30.01.2017 13:06 Ogłoszenie o zamówieniu - umowa zlecenie - dietetyk do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia w ramach PAL w zwiazku z realizacją projektu pozakonkursowego "Razem, więcej, lepiej"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna