Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.04.2017 09:17 ZS.2411.8.2017 Postępowanie na usługi społeczne pn. "Orgaznizacja i przeprowadzenie 7 dniowych szkoleń wyjazdowych z elementami treningu kompetencji społecznych oraz elementami wsparcia zdrowotnego w ramach projektu pozakonkursowego "Razem, więcej, lepiej"
21.04.2017 10:57 Ogłoszenie o zamówieniu - umowa zlecenie - Psychoterapeuta do prowadzenia superwizji grupowej - Grupy Balinta dla rodzin sprawujących zawodowo i niezawodowo pieczę zastępczą w związku z realizacją projektu konkursowego "Rodzina działaniami silna"
10.04.2017 09:27 ZS.2411.7.2017 Postępowanie na usługi społeczne pn."Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn.: "Warsztaty motywacyjno - psychologiczne" dla młodzieży w wieku 13-25 lat, uczącej sie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, w tym przebywającej w pieczy zastępczej i opuszczającej pieczę zastępczą w ramach projektu pozakonkursowego Razem, więcje, lepiej (...)"
29.03.2017 09:50 Ogłoszenie o zamówieniu - umowa zlecenie - Pediatra (1 osoba) do prowadzenia zajęć edukacyjnych "ABC chorób wieku dziecięcego" dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze oraz dla rodziców objętych wsparciem asystentów rodziny w związku z realizacją projektu konkursowego "Rodzina działaniami silna"
29.03.2017 09:49 Ogłoszenie o zamówieniu - umowa zlecenie doradca zawodowy (2 osoby) - do prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego w ramach projektu pozakonkursowego "Razem, więcej, lepiej"
28.03.2017 11:42 ZS.2411.5.2017 Postępowanie na usługi społeczne pn. "Orgaznizacja i przeprowadzenie treningu efektywnego uczenia w ramach projektu pozakonkursowego "Razem, więcej, lepiej"
27.03.2017 12:51 ZS.2411.6.2017 Postępowanie na usługi społeczne - Organizacja i przeprowadzenie stacjonarnych zajęć warsztatowych w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych tj. "Treningu kompetencji społecznych" dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz dla uczestników PAL w ramach projektu pozakonkursowego Razem, więcej, lepiej (...)
20.03.2017 12:02 ZS.2411.4.2017 Ogłoszenie o zamówieniu wraz z warunkami zamówienia - postępowanie: Organizacja i przeprowadzenie kursów aktualizujących kwalifikacje zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego "Razem, więcej, lepiej"...
17.03.2017 10:58 ZS.2410.1.53.2017 Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
14.03.2017 10:44 Ogłoszenie o zamówieniu - umowa zlecenie - pediatra do prowadzenia zajęć edukacyjnych "ABC chorób wieku dziecięcego" dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze oraz dla rodziców objętych wsparciem asystentów rodziny w związku z realizacją projektu konkursowego "Rodzina działaniami silna"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna