Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.06.2017 14:21 ZS.2411.13.2017 Postępowanie na usługi społeczne pn.: Organizacja i przeprowadzenie 7 dniowego szkolenia wyjazdowego z elementami treningu kompetencji społecznych oraz elementami wsparcia zdrowotnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach projektu "Razem, więcej, lepiej" (....)
02.06.2017 10:34 ZS.2410.1.103.2017 Zakup i dostawa węgla wraz z rozładunkiem - 2 Zadania
31.05.2017 14:55 ZS.2411.12.2017 Postępowanie na usługi społeczne pn.: Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B dla młodzieży w wieku 18-25 lat uczącej się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w tym opuszczającej pieczę zastępczą (...) w ramach projektu pozakonkursowego Razem, więcej, lepiej
30.05.2017 09:47 ZS.2411.11.2017 Postępowanie na usługi społeczne pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"
26.05.2017 12:55 ZS.2410.1.95.2017 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczenej w Sosnowcu - 3 zadania.
22.05.2017 12:21 ZS.2411.10.2017 Załączniki do ogłoszenia - postępowanie na: "Organizację i przeprowadzenie kursu Operator koparko - ładowarki aktualizującego kwalifikacje zawodowe (...) w ramach projektu pozakonkursowego "Razem, więcej, lepiej"(...).
18.05.2017 11:41 Ogłoszenie o zamówieniu - umowa zlecenie psychiatra (1 osoba) - do prowadzenia zajęć edukacyjnych "ABC zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży" dla rodziców objętych wsparciem asystentów rodziny w związku z realizacją projektu konkursowego "Rodzina działaniami silna"
18.05.2017 11:40 Ogłoszenie o zamówieniu - umowa zlecenie - Pediatra (1 osoba) do prowadzenia zajęć edukacyjnych "ABC chorób wieku dziecięcego" dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze, dla rodzin sprawujących zawodowo i niezawodowo pieczę zastępczą oraz dla rodziców objętych wsparciem asystentów rodziny w związku z realizacją projektu konkursowego "Rodzina działaniami silna"
11.05.2017 14:27 ZS.2411.9.2017 Postępowanie na usługi społeczne pn. "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi"
11.05.2017 14:22 Ogłoszenie o zamówieniu - umowa zlecenie dotycząca świadczenia osobistych usług pomocy technicznej polegających na przeprowadzeniu na przestrzeni roku 2017 postępowań dotyczących likwidacji barier architektonicznych w lokalach mieszkalnych lub/i budynkach osób niepełnosprawnych na terenie Sosnowca

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna