Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.08.2017 11:25 Ogłoszenie o zamówieniu - umowa zlecenie - Pediatra (1 osoba) do prowadzenia zajęć edukacyjnych "ABC chorób wieku dziecięcego" dla kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze, dla rodzin sprawujących zawodowo i niezawodowo pieczę zastępczą oraz dla rodziców objętych wsparciem asystentów rodziny w związku z realizacją projektu konkursowego "Rodzina działaniami silna" [
18.08.2017 11:39 ZS.2411.18.2017 Postępowanie na usługi społeczne pn." Organizacja i przeprowadzenie kursów aktualizujących kwalifikacje zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego "Razem, więcej, lepiej" (...) - 11 Zadań - Skan ogłoszenia i WZ
18.08.2017 11:16 ZS.2411.18.2017 Postępowanie na usługi społeczne pn." Organizacja i przeprowadzenie kursów aktualizujących kwalifikacje zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego "Razem, więcej, lepiej" (...) - 11 Zadań - Załączniki do WZ
09.08.2017 10:23 ZS.2411.17.2017 Postępowanie na usługi społeczne pn. "Orgaznizacja i przeprowadzenie treningu zastępowania agresji w ramach projektu pozakonkursowego "Razem, więcej, lepiej"
25.07.2017 14:37 Zakup i dostawa urzędomatu na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
11.07.2017 12:13 ZS.2411.16.2017 Postępowanie na usługi społeczne pn. "Organizacja i przeprowadzenie wyjazdów w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 2 Zadania".
30.06.2017 09:27 ZS.2410.1.143.2017 Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz nośników danych - płyt CD, DVD dla potrzeb MOPS w Sosnowcu
28.06.2017 10:26 ZS.2411.15.2017 Postępowanie na usługi społeczne nt. "Świadczeie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 3 Zadania"
19.06.2017 10:19 ZS.2410.1.127.2017 Zakup i dostawa węgla kamiennego Orzech I wraz z rozładunkiem
09.06.2017 10:14 ZS.2411.14.2017 Postępowanie na usługi społeczne pn. "Organizacja i przeprowadzenie wyjazdów w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 2 Zadania.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna