Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.06.2016 15:08 ZS.2410.4.20.2016 Umowa zlecenia na świadczenie osobistych usług pomocy technicznej, polegającychna przeprowadzeniu na przestrzeni roku 2016 do 28 postępowań dotyczących likwidacji barier archtektonicznych w lokalach lub/i budynkach mieszkalnych osób niepełnosprawnych na terenie Sosnowca - postępowanie w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
20.05.2016 10:33 ZS.2410.1.90.2016 Postępowanie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - bez stosowania przepisów Zakup systemu kolejkowego wraz z instalacją zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
15.04.2016 09:24 ZS.2411.3.2016 Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie Treningu efektywnego uczenia w ramach projektu pozakonkursowego Razem, więcej, lepiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ....
30.03.2016 14:30 ZS.2411.2.2016 Trening kompetencji społecznych w ramach projektu pozakonkursowego ,,Razem, więcej, lepiej” (...) - 3 Zadania
11.03.2016 13:17 ZS.2410.1.43.2016 Zakup i dostawa mebli biurowych - 3 Zadania - postępowanie bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 PZP
03.03.2016 13:50 ZS.2410.1.37.2016 Ogłoszenie o zamówieniu na: Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz nośników danych - płyt CD, DVD - postępowanie bez stosowania ustawy PZP w oparciu o art. 4 pkt 8
03.03.2016 13:43 ZS.2410.1.36.2016 Ogłoszenie o zamówieniu na: Zakup i dostawę artykułów biurowych - postępowanie bez stosowania ustawy PZP w oparciu o art. 4 pkt 8
03.03.2016 13:38 ZS.2411.1.2016 Przetarg nieograniczony na: Zakup, dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu - 3 Zadania".
29.02.2016 08:37 ZS.0330.3.2016 Plan zamówień publicznych na rok 2016. Postępowania powyżej 30 000 euro.

poprzednia 1 2 3