Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.06.2021 13:47 ZS.2411.2.2021 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
30.12.2020 12:04 ZS.2411.46.2020 Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych aktualizujących kwalifikacje zawodowe na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Os Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie : 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. - w podziale na 3 zadania: Zadanie nr 1: „Organizacja i przeprowadzenie kursu pn. „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1kV”; Zadanie nr 2: „Pomoc kuchenna”; Zadanie nr 3: „Opiekun osób starszych”
19.02.2020 08:42 ZS.2411.1.2020 Usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu terapii metodą Tomatisa dla maksymalnie 25 osób dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, organizowanej w ramach projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Os Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020