Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.07.2021 11:15 Świadczenie usługi prowadzenia zajęć artystycznych z technik plastycznych i rękodzieła w ramach Programów Aktywności Lokalnej w związku z realizacją projektu konkursowego „Tyle wsparcia w całym mieście” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – postępowanie nr 2
29.06.2021 12:55 Świadczenie usługi prowadzenia zajęć sportowych w ramach Programów Aktywności Lokalnej w związku z realizacją projektu konkursowego „Tyle wsparcia w całym mieście” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
23.06.2021 11:14 Świadczenie usługi prowadzenia zajęć artystycznych z technik plastycznych i rękodzieła w ramach Programów Aktywności Lokalnej w związku z realizacją projektu konkursowego „Tyle wsparcia w całym mieście” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
11.06.2021 10:46 Świadczenie usługi poradnictwa i wsparcia psychologicznego osobom zainteresowanym w Punktach Informacji Obywatelskiej (PIO) w ramach realizowanego projektu konkursowego Tyle wsparcia w całym mieście współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
09.06.2021 11:31 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu” – postępowanie nr 2
07.06.2021 15:40 "Prowadzenie usługi coachingu indywidualnego" dla uczestników projektu "Tyle wsparcia w całym mieście"
07.06.2021 13:23 Zakup wraz z dostawą, wniesieniem i montażem mebli biurowych, krzeseł oraz mebli metalowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w podziale na 3 części/zadania
27.05.2021 08:15 Świadczenie usług transportowych polegających na przewozie klientów MOPS w Sosnowcu do wskazanego miejsca docelowego w obrębie Rzeczypospolitej
26.04.2021 15:53 Usługa doradztwa prawnego w Punktach Informacji Obywatelskiej (PIO) osobom zainteresowanym w ramach realizowanego projektu konkursowego „Tyle wsparcia w całym mieście” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
22.04.2021 13:25 Usługa specjalisty ds. rewitalizacji i pracy ze społecznością lokalną dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestników projektu ”Tyle wsparcia w całym mieście” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu społecznego, Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

1 2 następna