Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 33


Informacja nt. dodatku węglowego

Uprzejmie informujemy, że została opublikowana ustawa

z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1692).

Zadanie związane z przyznawaniem ww. świadczenia

realizowane będzie przez

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Informacje nt. dodatku węglowego można uzyskać

pod numerami telefonu:

32 296 22 07

32 296 23 40

oraz
 
w Dziale Dodatków Mieszkaniowych pokój nr 106 (parter)

ul. 3 Maja 33, Sosnowiec

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można pobrać ze strony


BIP MOPS

lub w Dziale Dodatków Mieszkaniowych pokój nr 106 (parter)

ul. 3 Maja 33, Sosnowiec
 

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać

w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP

po zatwierdzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Adres skrytki ePUAP:

/MOPSSosnowiec/SkrytkaESP

(należy wydrukować wniosek, wypełnić go, podpisać, zeskanować

i przesłać jako załącznik w formacie PDF lub txt.) lub w formie papierowej

w Dziale Dodatków Mieszkaniowych pokój nr 225 (I piętro)

ul. 3 Maja 33, Sosnowiec

w poniedziałki w godz. 8:00 - 17:30,

wtorki, środy, czwartki w godz. 8:00 - 15:00,

piątki w godz. 8:00 - 12.45


 
Pomoc osobom uciekającym przed wojną z terenu Ukrainy
Baza kontaktowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sosnowcu
 
Kontakt w godzinach pracy MOPS:
Osoby potrzebujące wsparcia, w tym poradnictwa mogą zgłaszać się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Sosnowcu
przy ul. 3 Maja 33:
pok. 130 (parter)  - tel.  32 296 22 08
pok. 113 (parter)  - tel. 695 140 539 lub 695 140 733 
mail: ukraina@mopssosnowiec.pl
 
Kontakt poza godzinami pracy MOPS:  
tel. 695 140 733
 

 

Informacja nt. dodatku osłonowego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3.01.2022 r. została opublikowana ustawa

z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).

Zadanie związane z przyznawaniem ww. świadczenia realizowane będzie przez

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.


Informacje nt. dodatku osłonowego można uzyskać

pod numerami telefonu:

32 296 22 07

32 296 23 40

 

Szczegółowe informacje nt. dodatku osłonowego dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod następującymi adresami:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego znajduje się TUTAJ.

Aktualnie wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w Dziale Dodatków Mieszkaniowych pokój nr 102 (parter) ul. 3 Maja 33, Sosnowiec


 

Ogłoszenie o rodzaju i formie ograniczeń
stosowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
oraz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w zakresie sposobu obsługi (kontaktu)
w związku z zagrożeniem koronawirusem

 

Szanowni Państwo,

mając na uwadze obecną sytuację pandemiczną oraz sprawną komunikację z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu poniżej przekazujemy Państwu wykaz numerów telefonu, pod którymi można się kontaktować z pracownikami poszczególnych działów.
Wszelkie niezbędne informacje będą udzielane telefonicznie.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Nr tel.  695 141 484, 695 140 219

Dział Dodatków Mieszkaniowych

Nr tel. 32 296 22 64 lub 32 296 22 07

Dział ds. Rodzin

Nr tel. 32 296 22 79 lub 32 296 22 82

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Nr tel. 32 296 22 81

Sekcja Realizacji Świadczeń

Nr tel. 32 296 22 57

Zespół ds. Usług

Nr tel. 32 296 22 48 

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej

Nr tel. 32 296 22 71, 32 296 22 23

Dział ds. Należności

Nr tel. 32 296 23 48 lub wew. 350, 353

Dział ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji

Nr tel. 32 296 22 39 lub 32 296 22 06

Dział ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Nr tel. 32 296 22 68 lub 32 296 22 67

BHP/PPoż

Nr tel. 32 296 22 51

Zespół Pracy Socjalnej

Nr tel. 32 296 22 21 lub 887 032 212

Sekcja Asysty Rodzinnej

Nr tel. 887 033 115

Dział Pomocy Środowiskowej ul. 3 Maja 33,

Nr tel. 32 296 22 30 lub 32 296 22 08

  • Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 1, ul Szpitalna 1,

Nr tel. 695 140 383

  • Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 2, ul Dobrzańskiego 99,

Nr tel. 32 296 98 18

  • Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 3, ul. Naftowa 35,

Nr tel. 32 293 44 36

  • Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 4, ul. Rzeźnicza 12,

Nr tel. 32 292 02 03

  • Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 5, ul. Hallera 5,

Nr tel. 32 291 21 97

Klub Integracji Społecznej

Nr tel. 695 140 748 lub 887 032 214

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Nr tel. 32 296 23 44 lub wew. 345, 222
Karty parkingowe, legitymacje osób niepełnosprawnych 32 296 22 54

Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa jesteś objęty kwarantanną, izolacją pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie. Nie możesz wychodzić z domu i potrzebujesz pomocy takiej jak np. zrobienie zakupów, wywóz nieczystości. Skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu pod numerami telefonów 695 140 733 lub 695 140 539

 


fax: 32 296 22 14

e-mail: kancelaria@mopssosnowiec.pl
www.mopssosnowiec.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Godziny urzędowania:


Poniedziałek od 7.30 do 18.00
Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30
Piątek od 7.30 do 13.00


Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Poniedziałek od 7.30 do 18.00
Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30
Piątek od 7.30 do 13.00

Informacja działu tel: 32 296 23 36

Informacja Program 500+ tel: 32 296 23 60

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu

Poniedziałek od 7.30 do 17.30
Wtorek - czwartek od 9.00 do 14.00
Piątek od 9.00 do 12.30

 

 

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Parter (obok wejścia głównego)
Poniedziałek od 12.00 do 17.00
Wtorek - czwartek od 9.00 do 12.00
Piątek od 9.00 do 11.00