Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

­

 

 

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
p.o. kierownika Kamila Orkisz - Błaszkiewicz
Sosnowiec, ul. 3 Maja 33
pok. 424 III piętro
pokój 310 II piętro - pedagodzy, psycholodzy
tel: 32 296 22 81
      32 296 22 46
e-mail: pieczazastepcza@mopssosnowiec.pl

Do zadań zespołu należy m.in. realizacja zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w tym:

  • nabór kandydatów na rodziny zastępcze, oferuje im szkolenia oraz kwalifikuje do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych.
  • wsparcie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, osób pełniących funkcje rodzin zastępczych, oraz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
  • bezpłatna specjalistyczna pomoc psychologiczną i pedagogiczną, terapię, mediacje oraz możliwość skorzystania z porad radcy prawnego dla rodzin zastępczych. Umożliwienie rodzinom wzajemnego kontaktu w ramach grupy wsparcia, organizacja szkoleń podnoszących ich kompetencje wychowawcze.
  • objęcie rodziny zastępczej i prowadzących rodzinny dom dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
  • ocena sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ocena jakości pracy wykonywanej przez osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą.
  • zgłaszanie do ośrodków adopcyjno-opiekuńczych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

Szczegółowe informacje nt. zadań Zespół ds. Pieczy Zastępczej znajdują się w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

 

Komentarz

­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Sławomir Królczyk
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.06.2012 14:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.05.2021 07:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Komnata-Krok)
25.01.2021 10:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Komnata-Krok)
24.04.2020 09:33 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
17.06.2019 10:07 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
08.01.2019 15:31 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
27.02.2017 14:33 Edycja dokumentu (Agnieszka Komnata-Krok)
22.02.2017 13:20 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
19.05.2016 09:10 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
19.05.2016 08:52 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
06.08.2015 10:08 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
29.07.2015 13:39 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
29.07.2015 11:16 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
16.07.2015 14:55 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
14.01.2015 07:30 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
16.10.2014 11:40 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
16.10.2014 11:38 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
28.08.2012 14:03 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
17.08.2012 10:48 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
13.08.2012 11:57 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
11.06.2012 09:22 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
09.06.2012 20:17 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
09.06.2012 20:16 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
08.06.2012 15:21 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
08.06.2012 13:35 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
08.06.2012 13:32 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
06.06.2012 14:47 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
06.06.2012 09:18 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
06.06.2012 09:17 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
06.06.2012 09:10 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
06.06.2012 09:04 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
06.06.2012 08:54 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
06.06.2012 08:52 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
06.06.2012 08:40 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
06.06.2012 08:39 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
06.06.2012 08:32 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)