Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON

­

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON
W celu ubiegania się o dofinansowanie należy złożyć stosowny wniosek odpowiednio wypełniony przez zainteresowanego i lekarza pierwszego kontaktu w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej.

Przyjmowanie i wydawanie wniosków, udzielanie informacji parter - obok wejścia głównego

poniedziałek od 12:00 do 17:00
wtorek - czwartek od 9:00 do 12:00
piątek od 9:00 do 11:00


 

O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej oraz jej miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym

  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Wysokość dofinansowania:  

  • 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

  • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

  • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

  • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

  • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej

Podstawę stanowi obowiązujące przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 istopada 2007 r. w sprawie turnusówrehabilitacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

Komentarz

­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Małgorzata Łuckoś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.08.2005 14:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.04.2021 09:07 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
06.07.2020 10:01 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
06.07.2020 10:01 Dodano załącznik "Pełnomocnictwo" (Klaudia Bogusz)
06.07.2020 10:01 Dodano załącznik "Oświadczenie opiekuna" (Klaudia Bogusz)
06.07.2020 10:01 Dodano załącznik "Oświadczenie wnioskodawcy" (Klaudia Bogusz)
06.07.2020 10:01 Dodano załącznik "Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego wraz z wnioskiem lekarskim" (Klaudia Bogusz)
06.07.2020 09:58 Usunięto załącznik Oświadczenie - opiekun (Klaudia Bogusz)
06.07.2020 09:58 Usunięto załącznik Oświadczenie (Klaudia Bogusz)
06.07.2020 09:57 Usunięto załącznik Wniosek lekarski (Klaudia Bogusz)
06.07.2020 09:57 Usunięto załącznik Wniosek o dofinansowanie turnusu (Klaudia Bogusz)
06.07.2020 09:57 Usunięto załącznik Pełnomocnictwo (Klaudia Bogusz)
06.07.2020 09:57 Usunięto załącznik Obowiązek informacyjny RODO dla Pełnomocnika (Klaudia Bogusz)
03.06.2020 15:06 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
24.04.2020 09:33 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
24.04.2020 09:30 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
09.10.2019 14:58 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
09.10.2019 14:58 Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO dla Pełnomocnika" (Klaudia Bogusz)
09.10.2019 14:58 Dodano załącznik "Pełnomocnictwo" (Klaudia Bogusz)
01.07.2019 11:30 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
07.05.2019 08:20 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
07.05.2019 08:17 Dodano załącznik "Wniosek o dofinansowanie turnusu " (Klaudia Bogusz)
07.05.2019 08:17 Dodano załącznik "Oświadczenie" (Klaudia Bogusz)
07.05.2019 08:17 Dodano załącznik "Oświadczenie - opiekun" (Klaudia Bogusz)
07.05.2019 08:15 Usunięto załącznik wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (Klaudia Bogusz)
07.05.2019 08:14 Usunięto załącznik oświadczenie (Klaudia Bogusz)
07.05.2019 08:11 Usunięto załącznik informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (Klaudia Bogusz)
07.05.2019 08:11 Usunięto załącznik informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych-opiekun (Klaudia Bogusz)
07.05.2019 08:11 Usunięto załącznik oświadczenie opiekun (Klaudia Bogusz)
25.01.2019 11:58 Usunięto załącznik wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnm (Elżbieta Uracz)
25.01.2019 11:57 Dodano załącznik "oświadczenie" (Elżbieta Uracz)
25.01.2019 11:57 Dodano załącznik "informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych-opiekun" (Elżbieta Uracz)
25.01.2019 11:57 Dodano załącznik "informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych" (Elżbieta Uracz)
25.01.2019 11:57 Dodano załącznik "wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym" (Elżbieta Uracz)
25.01.2019 11:53 Usunięto załącznik oświadczenie (Elżbieta Uracz)
05.09.2017 12:19 Edycja dokumentu (Elżbieta Uracz)
05.09.2017 12:19 Edycja dokumentu (Elżbieta Uracz)
21.04.2017 13:56 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 192 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 16.03.2017r. w sprawie określenia wysokości śordków (Elżbieta Uracz)
21.04.2017 13:56 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 38/17 dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie: dofinansowania zadań z zakreus rehabilitacji społecznej ze śordków PFRON w roku 2017 (Elżbieta Uracz)
21.04.2017 13:40 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 38/17 dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie: dofinansowania zadań z zakreus rehabilitacji społecznej ze śordków PFRON w roku 2017" (Elżbieta Uracz)
21.04.2017 13:40 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 192 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 16.03.2017r. w sprawie określenia wysokości śordków" (Elżbieta Uracz)
21.04.2017 13:40 Dodano załącznik "oświadczenie opiekun" (Elżbieta Uracz)
21.04.2017 13:40 Dodano załącznik "oświadczenie" (Elżbieta Uracz)
05.04.2017 13:15 Edycja dokumentu (Elżbieta Uracz)
05.04.2017 13:11 Edycja dokumentu (Elżbieta Uracz)
30.08.2016 13:12 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
02.03.2016 14:08 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
02.03.2016 14:00 Edycja dokumentu (Elżbieta Uracz)
02.03.2016 13:57 Dodano załącznik "wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnm" (Elżbieta Uracz)
01.03.2016 14:52 Usunięto załącznik Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON (Elżbieta Uracz)
01.02.2016 13:06 Edycja dokumentu (Elżbieta Uracz)
29.01.2016 11:36 Edycja dokumentu (Elżbieta Uracz)
04.01.2016 12:16 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
04.01.2016 12:15 Dodano załącznik "Wniosek lekarski" (Artur Stępień)
04.01.2016 12:15 Usunięto załącznik Wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny (Artur Stępień)
04.01.2016 12:15 Dodano załącznik "Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON" (Artur Stępień)
04.01.2016 12:14 Usunięto załącznik Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON (Artur Stępień)
04.01.2016 11:20 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
10.08.2015 12:38 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
10.08.2015 12:37 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
10.08.2015 12:36 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
05.08.2015 13:31 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
05.08.2015 12:49 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
30.07.2015 15:13 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
29.07.2015 08:51 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
29.07.2015 08:49 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
28.07.2015 15:09 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
28.07.2015 13:07 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
28.07.2015 13:05 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
28.07.2015 12:39 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
28.07.2015 12:35 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
28.07.2015 12:14 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
28.07.2015 12:12 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
09.06.2015 13:58 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
09.06.2015 13:32 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
23.02.2015 13:38 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
01.12.2014 12:58 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
01.12.2014 12:57 Dodano załącznik "Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON" (Artur Stępień)
01.12.2014 12:57 Usunięto załącznik Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON (Artur Stępień)
01.12.2014 10:22 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
08.09.2014 09:56 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
04.06.2014 08:34 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
02.04.2014 14:57 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
03.12.2013 12:54 Dodano załącznik "Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON" (Artur Stępień)
03.12.2013 12:53 Usunięto załącznik Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON (Artur Stępień)
03.12.2013 10:17 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
10.09.2013 10:19 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
26.07.2013 08:49 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
13.12.2012 11:30 Dodano załącznik "Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON" (Artur Stępień)
13.12.2012 11:29 Usunięto załącznik Wniosek o przyznanie dofinansowania (Artur Stępień)
12.12.2012 08:31 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
17.10.2012 08:26 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
06.06.2012 09:23 Dodano załącznik "Wniosek o przyznanie dofinansowania" (Artur Stępień)
06.06.2012 09:22 Usunięto załącznik Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON (Artur Stępień)
06.06.2012 09:22 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
13.01.2011 09:07 Dodano załącznik "Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON" (Artur Stępień)
13.01.2011 09:06 Usunięto załącznik Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON (Artur Stępień)
12.01.2011 14:30 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
13.10.2010 12:02 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
12.10.2010 10:23 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
12.10.2010 10:20 Edycja dokumentu (Beata Mielniczuk)
15.07.2010 09:09 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
04.03.2010 10:21 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
21.01.2010 09:13 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
21.01.2010 09:13 Dodano załącznik "Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON" (Artur Stępień)
21.01.2010 09:13 Dodano załącznik "Wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny" (Artur Stępień)
21.01.2010 09:11 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
21.01.2010 09:11 Usunięto załącznik Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON (Artur Stępień)
21.01.2010 09:11 Usunięto załącznik Wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny (Artur Stępień)
21.01.2010 09:10 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
24.04.2006 14:27 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
24.04.2006 14:23 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
24.04.2006 14:16 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
03.03.2006 12:33 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
24.08.2005 11:57 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
19.08.2005 14:23 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
19.08.2005 14:21 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
19.08.2005 14:18 Dodano załącznik "Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON" (Małgorzata Łuckoś)
19.08.2005 14:18 Dodano załącznik "Wniosek lekarski na turnus rehabilitacyjny" (Małgorzata Łuckoś)