Usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć arteterapii indywidualnej dla maksymalnie 25 osób - dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi organizowanej w ramach projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na kata 2014-2020 – postępowanie nr 2

­

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć arteterapii indywidualnej dla maksymalnie 25 osób - dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi organizowanej w ramach projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na kata 2014-2020 – postępowanie nr 2
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Michał Kociołkowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.10.2020 09:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.03.2021 09:10 Edycja dokumentu (Michał Kociołkowski)
11.12.2020 09:18 Dodano załącznik "Informacja (ogłoszenie) o udzieleniu zamówienia" (Michał Kociołkowski)
23.11.2020 13:03 Dodano załącznik "Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej" (Michał Kociołkowski)
09.11.2020 13:01 Dodano załącznik "Zestawienie złożonych ofert" (Michał Kociołkowski)