Dział Świadczeń Rodzinnych (DŚR)

­

 

Komunikat dot. 500+

 

           Informujemy, że ograniczono możliwość składania wniosków elektronicznych o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2019/2021 kończący się z końcem maja. Aktualnie można składać wnioski elektroniczne wyłącznie na bieżący okres zasilkowy tj. 2021/2022.

           Ustawa przewiduje jednak możliwość złożenia wniosku do trzech miesięcy od urodzenia lub przysposobienia dziecka i wyrównania świadczenia od tej daty. W przypadku, kiedy wyrównanie świadczeń dotyczy okresu przed 1 czerwca konieczne jest złożenie wniosku  w formie papierowej (nie wniosku elektronicznego).

 

 

KOMUNIKAT

w sprawie Programu "RODZINA 500+"

 

       Przypominamy, iż bieżący okres zasiłkowy w świadczeniach wychowawczych (tzw. 500+) obowiązuje do 31.05.2021r.

       Aby kontynuować pobieranie świadczenia należy złożyć nowy wniosek na okres zasiłkowy 2021/2022. Do końca marca br. przyjmowane są wyłącznie wnioski elektroniczne, od kwietnia br. przyjmujemy również wnioski w formie papierowej.

       Wnioski papierowe będzie można wysłać pocztą na adres ośrodka lub pozostawić w urnie podawczej  znajdującej sie w budynku przy ul. 3 Maja 33.

       Z uwagi na trwającą epidemię zachęcamy do składania wniosków elektronicznych.

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu informuje, iż od 1 lutego będą przyjmowane nowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw.500+).

W lutym i marcu można składać wyłącznie wnioski elektroniczne, wnioski papierowe przyjmowane będą od 1 kwietnia 2021r.

      Z uwagi na trwającą epidemię zalecamy składanie wniosków elektronicznych. W przypadku braku takiej możliwości można również pobrać wniosek ze strony https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin i po wypełnieniu złożyć w urnie znajdującej się w holu budynku MOPS lub wysłać na adres pocztowy (ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec). 

     Jednocześnie informujemy, że do końca maja 2021r. wypłacane są świadczenia wychowawcze przyznane na bieżący okres zasiłkowy.

 

 

Uprzejmie informujemy, że tymczasowo od dnia 12.11.2020r. informacje dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych będą udzielane pod numerami telefonów:
695-140-670
695-141-484
695-140-219
W/w nie będą obsługiwać wiadomości tekstowych (sms).

 

           Informujemy że harmonogram wypłaty świadczeń w 2021 roku jest już dostępny do pobrania w zakładce Załączniki. Nadmieniamy jednocześnie, że wypłaty świadczeń w poszczególnych miesiącach z uwagi na stan epidemii będą realizowane w możliwie najwcześniejszych terminach.

 

Szanowni Państwo

 

Z uwagi na trwającą sytuację epidemiologiczną w kraju zalecamy załatwianie spraw w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w sposób niewymagający wizyty w urzędzie. Wnioski o wszystkie świadczenia realizowane przez nasz dział można składać za pośrednictwem platformy Empatia. Ponadto wnioski o świadczenia wychowawcze (500+) można składać za pośrednictwem stron internetowych banków. W przypadku braku takiej możliwości można również pobrać wniosek ze strony https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin i po wypełnieniu złożyć w urnie znajdującej się w holu budynku MOPS lub wysłać na adres pocztowy (ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec).

W przypadku spraw wymagających wizyty w urzędzie z uwagi na zalecenia higieniczne prosimy o uprzednie umówienie wizyty, rezerwacji można dokonać pod numerem:

- świadczenia wypłacane przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych:

  695-140-670, 695-141-484, 695-140-219

- postępowania wobec dłużników alimentacyjnych: 032 296 23 49

- stypendia szkolne: 032 296 23 46

Prosimy o założenie maseczki, po wejściu do urzędu będzie dokonany pomiar temperatury i dezynfekcją rąk. Prosimy o zabranie własnego długopisu.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (DŚR)
Kierownik - Łukasz Kwiecień

Z-ca kierownika - Magdalena Pawłowska
Z-ca kierownika - Ewelina Konarska - Kramarz

p.o. Z-cy kierownika - Iwona Żabińska


ul. 3 Maja 33
41-200 Sosnowiec
I piętro, pokoje 201-204, 208-222, 225-228
Informacja działu tel.: 32 296 23 36, 32 296 23 37

Informacja 500+  tel: 32 296 23 60

Kierownik działu tel.: 32 296 23 33
 

postępowania wobec dłużników alimentacyjnych tel.: 32 296 23 49
e-mail:  dsr@mopssosnowiec.pl


Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek: 7:30 - 18.00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 13.00

Wnioski o świadczenia można składać w:

1. Siedziba Główna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. 3 Maja 33 - pok. Nr 201, I piętro.

 

 

 

Do zadań działu należy m.in. prowadzenie postępowań z zakresu ustalania prawa do:

 

 • zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe),
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia więcej niż dwoje dzieci podczas jednego porodu (tzw. gminne becikowe),
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • zasiłku dla opiekuna,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • stypendium i zasiłku szkolnego,
 • jednorazowej zapomogi ustawa "Za życiem"

Szczegółowe informacje nt. zadań Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych znajdują się w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

 

Informacje telefoniczne udzielane są pod numerami telefonów 032 296 23 36/37 oraz 032 296 23 60. Z uwagi na ochronę danych osobowych telefonicznie nie są udzielane szczegółowe informacje na temat prowadzonych postępowań.”

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu mający siedzibę przy ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec.
Obowiązek podania danych osobowych wynika z poszczególnych przepisów prawa regulujących realizowane przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych zadania, tj.:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

 2. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 3. Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

 5. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

 6. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

 7. Uchwała Nr 419/XXXIV/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Sosnowca

 8. Uchwała nr 282/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcuz dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sosnowiec

Pozyskane dane nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Osoby, których dane osobowe zostały pozyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu mają prawo dostępu do ich treści, a także prawo ich poprawiania.

 

 

 

 

W związku z obsługą świadczeń realizowanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych  i składanymi w tych sprawach wnioskami uprasza sie o nie załączanie dokumentów nie związanych z daną sprawą tj. kopii dowodów osobistych, wypisów ze szpitali itp.

 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Dział Świadczeń Rodzinnych (DŚR)
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Małgorzata Łuckoś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.08.2005 13:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.06.2021 12:21 Edycja dokumentu (Marek Knap)
11.06.2021 12:19 Edycja dokumentu (Marek Knap)
11.06.2021 12:17 Edycja dokumentu (Marek Knap)
26.03.2021 12:35 Dodano załącznik "informacja o przetwarzaniu danych osobowych do wydawanych zaswiadczeń" (Marek Knap)
26.03.2021 12:15 Edycja dokumentu (Marek Knap)
15.03.2021 16:46 Edycja dokumentu (Marek Knap)
19.01.2021 11:50 Edycja dokumentu (Marek Knap)
10.11.2020 12:41 Edycja dokumentu (Marek Knap)
13.10.2020 14:55 Edycja dokumentu (Marek Knap)
13.10.2020 14:37 Edycja dokumentu (Marek Knap)
13.10.2020 14:36 Dodano załącznik "Harmonogram wypłaty świadczeń na 2021 rok" (Marek Knap)
03.08.2020 07:42 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
29.07.2020 09:24 Edycja dokumentu (Marek Knap)
28.07.2020 13:55 Edycja dokumentu (Marek Knap)
30.06.2020 10:24 Dodano załącznik "wzór (pełnomocnictwo jednorazowe)" (Marek Knap)
30.06.2020 10:24 Dodano załącznik "wzór (pełnomocnictwo ogólne)" (Marek Knap)
30.06.2020 10:24 Dodano załącznik "wzór (jak wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia)" (Marek Knap)
30.06.2020 10:24 Dodano załącznik "wzór (do zmiany nr konta)" (Marek Knap)
30.06.2020 10:17 Edycja dokumentu (Marek Knap)
22.05.2020 12:14 Edycja dokumentu (Marek Knap)
22.05.2020 12:10 Edycja dokumentu (Marek Knap)
31.03.2020 08:19 Edycja dokumentu (Marek Knap)
31.03.2020 07:58 Dodano załącznik "Druk - zmiana nr konta" (Marek Knap)
30.03.2020 16:33 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia" (Marek Knap)
30.03.2020 16:33 Dodano załącznik "Druk pełnomocnictwa" (Marek Knap)
30.03.2020 16:30 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia (Marek Knap)
30.03.2020 16:29 Usunięto załącznik Pełnomocnictwo ogólne (Marek Knap)
30.03.2020 16:29 Usunięto załącznik Pełnomocnictwo szczególne (Marek Knap)
30.03.2020 16:29 Usunięto załącznik Harmonogram wypłaty świadczeń w 2019 roku (Marek Knap)
30.03.2020 16:27 Edycja dokumentu (Marek Knap)
30.03.2020 16:26 Edycja dokumentu (Marek Knap)
30.03.2020 16:25 Edycja dokumentu (Marek Knap)
12.03.2020 10:50 Edycja dokumentu (Marek Knap)
12.03.2020 10:48 Edycja dokumentu (Marek Knap)
12.03.2020 08:26 Edycja dokumentu (Marek Knap)
12.03.2020 08:25 Edycja dokumentu (Marek Knap)
02.01.2020 10:33 Edycja dokumentu (Marek Knap)
13.11.2019 10:40 Dodano załącznik "Harmonogram wypłaty świadczeń w 2020 roku" (Marek Knap)
24.09.2019 14:46 Edycja dokumentu (Marek Knap)
18.09.2019 12:43 Edycja dokumentu (Marek Knap)
18.09.2019 12:36 Usunięto załącznik Komunikat Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (Marek Knap)
18.09.2019 12:36 Usunięto załącznik Harmonogram wypłaty świadczeń w 2018 roku (Marek Knap)
08.07.2019 16:11 Edycja dokumentu (Marek Knap)
17.06.2019 10:08 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
14.06.2019 11:53 Edycja dokumentu (Marek Knap)
03.01.2019 09:17 Edycja dokumentu (Marek Knap)
11.12.2018 12:08 Dodano załącznik "Harmonogram wypłaty świadczeń w 2019 roku" (Marek Knap)
19.11.2018 17:27 Edycja dokumentu (Marek Knap)
19.11.2018 17:13 Edycja dokumentu (Marek Knap)
05.09.2018 09:13 Edycja dokumentu (Marek Knap)
15.06.2018 08:57 Edycja dokumentu (Marek Knap)
15.06.2018 08:45 Edycja dokumentu (Marek Knap)
15.06.2018 08:34 Edycja dokumentu (Marek Knap)
14.06.2018 15:04 Edycja dokumentu (Marek Knap)
14.06.2018 15:02 Edycja dokumentu (Marek Knap)
25.04.2018 09:02 Edycja dokumentu (Marek Knap)
24.04.2018 15:26 Edycja dokumentu (Marek Knap)
15.03.2018 11:11 Edycja dokumentu (Marek Knap)
15.03.2018 11:05 Edycja dokumentu (Marek Knap)
15.03.2018 11:05 Zmieniono tytuł załącznika z "Harmonogram wypłat w roku 2018" na "Harmonogram wypłaty świadczeń w 2018 roku" (Marek Knap)
15.03.2018 11:02 Usunięto załącznik Harmonogram wypłat świadczeń w 2017 r. (Marek Knap)
15.03.2018 11:02 Edycja dokumentu (Marek Knap)
16.01.2018 10:48 Edycja dokumentu (Marek Knap)
05.01.2018 11:36 Edycja dokumentu (Marek Knap)
05.01.2018 11:33 Edycja dokumentu (Marek Knap)
05.01.2018 11:33 Dodano załącznik "Komunikat Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach" (Marek Knap)
11.10.2017 14:57 Edycja dokumentu (Marek Knap)
05.10.2017 15:04 Edycja dokumentu (Marek Knap)
05.10.2017 15:03 Dodano załącznik "Harmonogram wypłat w roku 2018" (Marek Knap)
05.10.2017 15:00 Edycja dokumentu (Marek Knap)
29.09.2017 14:20 Edycja dokumentu (Marek Knap)
14.09.2017 10:37 Edycja dokumentu (Marek Knap)
14.09.2017 10:36 Edycja dokumentu (Marek Knap)
07.09.2017 13:15 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
05.09.2017 13:15 Edycja dokumentu (Marek Knap)
05.09.2017 13:14 Dodano załącznik "Pełnomocnictwo szczególne" (Marek Knap)
05.09.2017 13:14 Dodano załącznik "Pełnomocnictwo ogólne" (Marek Knap)
05.09.2017 13:14 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia" (Marek Knap)
05.09.2017 13:10 Edycja dokumentu (Marek Knap)
05.09.2017 12:36 Edycja dokumentu (Marek Knap)
05.09.2017 12:34 Usunięto załącznik Pełnomocnictwo do jednego wniosku (Marek Knap)
05.09.2017 12:34 Usunięto załącznik Pełnomocnictwo ogólne (Marek Knap)
05.09.2017 12:34 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia (Marek Knap)
25.07.2017 14:47 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
25.07.2017 14:46 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
11.07.2017 12:08 Edycja dokumentu (Marek Knap)
11.07.2017 12:04 Edycja dokumentu (Marek Knap)
18.05.2017 14:11 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
22.02.2017 13:22 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
13.02.2017 10:36 Edycja dokumentu (Marek Knap)
30.12.2016 11:29 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Harmonogram wypłat w 2017R." na "Harmonogram wypłat świadczeń w 2017 r." (Artur Stępień)
30.12.2016 11:27 Dodano załącznik "Harmonogram wypłat w 2017R." (Artur Stępień)
19.12.2016 12:37 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
19.12.2016 12:22 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
15.12.2016 13:11 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
15.12.2016 13:08 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
21.06.2016 14:14 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
21.06.2016 10:21 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
21.06.2016 10:21 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia" (Łukasz Kwiecień)
21.06.2016 10:21 Dodano załącznik "Pełnomocnictwo ogólne" (Łukasz Kwiecień)
21.06.2016 10:21 Dodano załącznik "Pełnomocnictwo do jednego wniosku" (Łukasz Kwiecień)
21.06.2016 10:18 Usunięto załącznik Pełnomocnictwo do jednej sprawy (Łukasz Kwiecień)
21.06.2016 10:18 Usunięto załącznik Pełnomocnictwo Pełne do załatwiania wszystkich spraw (Łukasz Kwiecień)
19.05.2016 09:11 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
19.05.2016 08:53 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
11.01.2016 11:50 Edycja dokumentu (Robert Mącznik)
07.01.2016 10:37 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
02.12.2015 09:39 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
02.12.2015 09:38 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
02.12.2015 08:00 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
03.11.2015 10:48 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
07.10.2015 11:55 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
07.10.2015 11:43 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
06.08.2015 10:52 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
06.08.2015 10:50 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
28.07.2015 10:35 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
28.07.2015 10:08 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
27.07.2015 13:45 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
27.07.2015 13:33 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
27.07.2015 12:50 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
27.07.2015 12:46 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
02.07.2015 15:03 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
02.07.2015 12:12 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
02.07.2015 11:12 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
02.07.2015 08:44 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:43 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:43 Dodano załącznik "Pełnomocnictwo Pełne do załatwiania wszystkich spraw" (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:40 Usunięto załącznik Wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:40 Usunięto załącznik Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:40 Usunięto załącznik Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:40 Usunięto załącznik Wniosek o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:36 Usunięto załącznik Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:36 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do ŚP (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:36 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do ZP (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:36 Usunięto załącznik FA - OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:33 Usunięto załącznik FA-OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:33 Usunięto załącznik FA-OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE - RYCZAŁT (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:30 Usunięto załącznik FA-OŚWIADCZENIE O SKŁADCE ZDROWOTNEJ (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:30 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:29 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE - RYCZAŁT (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:29 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:29 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:29 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O SKŁADCE ZDROWOTNEJ (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:29 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:28 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:28 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O URLOPIE WYCHOWAWCZYM (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:28 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:25 Usunięto załącznik Wniosek o nr konta (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:24 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:24 Usunięto załącznik Wniosek o Zasiłek Rodzinny (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:24 Usunięto załącznik Wzór zaświadczenia lekarskiego do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:24 Usunięto załącznik Wykaz Zasiłek Rodzinny 2014-2015 (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:23 Usunięto załącznik Wykaz Specjalny Zasiłek Opiekuńczy 2014 - 2015 (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:23 Usunięto załącznik Wykaz Jednorazowa Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 2014 - 2015 (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:23 Usunięto załącznik Wykaz Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:23 Usunięto załącznik Pełnomocnictwo pełne (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:23 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów Specjalny Zasiłek Opiekuńczy (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:22 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2015/2016 (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:22 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do ZASIŁEK RODZINNY - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016 (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:22 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016 (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:22 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do SPECJALNEGO ZASIŁKU PIEKUŃCZEGO - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016 (Łukasz Kwiecień)
01.07.2015 10:21 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:53 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:53 Usunięto załącznik Wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:52 Usunięto załącznik Wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:52 Usunięto załącznik Wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:52 Usunięto załącznik Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:52 Usunięto załącznik Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:52 Usunięto załącznik Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:51 Usunięto załącznik Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:51 Usunięto załącznik Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:51 Usunięto załącznik Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:51 Usunięto załącznik Wniosek o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:51 Usunięto załącznik Wniosek o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:49 Usunięto załącznik Wniosek o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:48 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do ŚP (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:48 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do ŚP (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:48 Usunięto załącznik Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:48 Usunięto załącznik Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:47 Usunięto załącznik Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:47 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do ŚP (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:47 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do ZP (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:47 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do ZP (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:47 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do ZP (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:46 Usunięto załącznik FA - OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:46 Usunięto załącznik FA - OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:46 Usunięto załącznik FA - OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:46 Usunięto załącznik FA-OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:46 Usunięto załącznik FA-OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:46 Usunięto załącznik FA-OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:44 Usunięto załącznik FA-OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE - RYCZAŁT (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:44 Usunięto załącznik FA-OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE - RYCZAŁT (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:44 Usunięto załącznik FA-OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE - RYCZAŁT (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:41 Usunięto załącznik FA-OŚWIADCZENIE O SKŁADCE ZDROWOTNEJ (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:41 Usunięto załącznik FA-OŚWIADCZENIE O SKŁADCE ZDROWOTNEJ (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:41 Usunięto załącznik FA-OŚWIADCZENIE O SKŁADCE ZDROWOTNEJ (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:41 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:40 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:40 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:39 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE - RYCZAŁT (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:39 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE - RYCZAŁT (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:39 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE - RYCZAŁT (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:39 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:38 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:38 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:37 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:36 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:36 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:36 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O SKŁADCE ZDROWOTNEJ (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:36 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O SKŁADCE ZDROWOTNEJ (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:35 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O SKŁADCE ZDROWOTNEJ (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:35 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:35 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:35 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:34 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:33 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:33 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:33 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O URLOPIE WYCHOWAWCZYM (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:33 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O URLOPIE WYCHOWAWCZYM (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:32 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O URLOPIE WYCHOWAWCZYM (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:32 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:32 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:31 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:31 Usunięto załącznik Wniosek o nr konta (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:30 Usunięto załącznik Wniosek o nr konta (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:30 Usunięto załącznik Wniosek o nr konta (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:29 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:28 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:28 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:28 Usunięto załącznik Wniosek o Zasiłek Rodzinny (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:28 Usunięto załącznik Wniosek o Zasiłek Rodzinny (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:27 Usunięto załącznik Wniosek o Zasiłek Rodzinny (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:27 Usunięto załącznik Wzór zaświadczenia lekarskiego do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:19 Usunięto załącznik Wzór zaświadczenia lekarskiego do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:19 Usunięto załącznik Wykaz Zasiłek Rodzinny 2014-2015 (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:18 Usunięto załącznik Wzór zaświadczenia lekarskiego do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:15 Usunięto załącznik Wykaz Zasiłek Rodzinny 2014-2015 (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:15 Usunięto załącznik Wykaz Zasiłek Rodzinny 2014-2015 (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:15 Usunięto załącznik Wykaz Specjalny Zasiłek Opiekuńczy 2014 - 2015 (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:15 Usunięto załącznik Wykaz Specjalny Zasiłek Opiekuńczy 2014 - 2015 (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:14 Usunięto załącznik Wykaz Specjalny Zasiłek Opiekuńczy 2014 - 2015 (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:14 Usunięto załącznik Wykaz Jednorazowa Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 2014 - 2015 (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:14 Usunięto załącznik Wykaz Jednorazowa Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 2014 - 2015 (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:13 Usunięto załącznik Wykaz Jednorazowa Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 2014 - 2015 (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:12 Usunięto załącznik Wykaz Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:12 Usunięto załącznik Wykaz Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:12 Usunięto załącznik Wykaz Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:12 Usunięto załącznik Pełnomocnictwo do jednej sprawy (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:09 Usunięto załącznik Pełnomocnictwo do jednej sprawy (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:09 Usunięto załącznik Pełnomocnictwo do jednej sprawy (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:08 Usunięto załącznik Pełnomocnictwo pełne (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:08 Usunięto załącznik Pełnomocnictwo pełne (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:08 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów Specjalny Zasiłek Opiekuńczy (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:06 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów Specjalny Zasiłek Opiekuńczy (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:06 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów Specjalny Zasiłek Opiekuńczy (Łukasz Kwiecień)
30.06.2015 14:05 Usunięto załącznik Pełnomocnictwo pełne (Łukasz Kwiecień)
29.06.2015 13:36 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
29.06.2015 13:35 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do SPECJALNEGO ZASIŁKU PIEKUŃCZEGO - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016 " (Łukasz Kwiecień)
29.06.2015 13:35 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016 " (Łukasz Kwiecień)
29.06.2015 13:35 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do ZASIŁEK RODZINNY - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016 " (Łukasz Kwiecień)
29.06.2015 13:35 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2015/2016 " (Łukasz Kwiecień)
29.06.2015 13:28 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do ZASIŁKU RODZINNEGO - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016 (Łukasz Kwiecień)
29.06.2015 13:28 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENAI DZIECKA - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016 (Łukasz Kwiecień)
29.06.2015 13:28 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016 (Łukasz Kwiecień)
29.06.2015 13:28 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2015/2016 (Łukasz Kwiecień)
29.06.2015 13:17 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
29.06.2015 13:17 Zmieniono tytuł załącznika z "Wykaz dokumentów do FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016" na "Wykaz dokumentów do FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2015/2016" (Łukasz Kwiecień)
29.06.2015 13:10 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
29.06.2015 13:09 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016" (Łukasz Kwiecień)
29.06.2015 13:09 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016" (Łukasz Kwiecień)
29.06.2015 13:09 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENAI DZIECKA - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016" (Łukasz Kwiecień)
29.06.2015 13:09 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do ZASIŁKU RODZINNEGO - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016" (Łukasz Kwiecień)
29.06.2015 12:59 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
29.06.2015 12:56 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
29.06.2015 12:55 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
12.06.2015 11:03 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
22.05.2015 14:18 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
22.05.2015 14:14 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
22.05.2015 14:13 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
22.05.2015 13:50 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
22.05.2015 13:48 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
12.05.2015 15:28 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
12.05.2015 15:20 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
12.05.2015 15:20 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów Specjalny Zasiłek Opiekuńczy" (Łukasz Kwiecień)
12.05.2015 15:19 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do Fa 2013/2014 (Łukasz Kwiecień)
12.05.2015 15:18 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do SZO 2013/2014 (Łukasz Kwiecień)
12.05.2015 15:17 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do ZR 2013/2014 (Łukasz Kwiecień)
12.05.2015 15:17 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do JZ 2013/2014 (Łukasz Kwiecień)
12.05.2015 15:17 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
02.10.2014 11:57 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
02.10.2014 11:57 Dodano załącznik "Pełnomocnictwo pełne" (Łukasz Kwiecień)
02.10.2014 11:57 Dodano załącznik "Pełnomocnictwo do jednej sprawy" (Łukasz Kwiecień)
02.10.2014 11:54 Usunięto załącznik Pełnomocnictwo do wniosku o świadczenie (Łukasz Kwiecień)
02.10.2014 11:54 Usunięto załącznik Pełnomocnictwo ogólne (Łukasz Kwiecień)
10.09.2014 09:31 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
09.09.2014 09:48 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
29.08.2014 08:36 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
24.07.2014 09:38 Dodano załącznik "Wykaz Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego" (Łukasz Kwiecień)
24.07.2014 09:38 Dodano załącznik "Wykaz Jednorazowa Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 2014 - 2015" (Łukasz Kwiecień)
24.07.2014 09:38 Dodano załącznik "Wykaz Specjalny Zasiłek Opiekuńczy 2014 - 2015" (Łukasz Kwiecień)
24.07.2014 09:38 Dodano załącznik "Wykaz Zasiłek Rodzinny 2014-2015" (Łukasz Kwiecień)
24.07.2014 09:35 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
13.05.2014 08:28 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
06.02.2014 15:21 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
06.02.2014 15:21 Dodano załącznik "Wzór zaświadczenia lekarskiego do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka" (Łukasz Kwiecień)
06.02.2014 15:20 Usunięto załącznik Zaświadczenie lekarkie (Łukasz Kwiecień)
06.02.2014 08:57 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
02.12.2013 14:19 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
02.12.2013 14:18 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do FA 2012/2013 (Łukasz Kwiecień)
02.12.2013 14:18 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów potrzebnych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego - okres świadczeniowy od 01.10.2012 (Łukasz Kwiecień)
02.12.2013 14:09 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
02.12.2013 14:08 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do SZO 2012/2013 (Łukasz Kwiecień)
02.12.2013 14:08 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do JZ 2012/2013 (Łukasz Kwiecień)
02.12.2013 14:07 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do ZR 2012/2013 (Łukasz Kwiecień)
08.08.2013 13:26 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
08.08.2013 13:26 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do JZ 2013/2014" (Łukasz Kwiecień)
08.08.2013 13:26 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do ZR 2013/2014" (Łukasz Kwiecień)
08.08.2013 13:25 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do JZ 2013/2014 (Łukasz Kwiecień)
08.08.2013 13:22 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do ZR 2013/2014 (Łukasz Kwiecień)
06.08.2013 14:15 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
06.08.2013 14:14 Dodano załącznik "Wniosek o Zasiłek Rodzinny" (Łukasz Kwiecień)
06.08.2013 14:13 Usunięto załącznik ŚR - OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA (Łukasz Kwiecień)
02.08.2013 13:27 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych (Łukasz Kwiecień)
02.08.2013 13:26 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
02.08.2013 13:26 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń" (Łukasz Kwiecień)
02.08.2013 13:26 Dodano załącznik "Wniosek o nr konta" (Łukasz Kwiecień)
02.08.2013 13:26 Dodano załącznik "ŚR - OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA" (Łukasz Kwiecień)
02.08.2013 13:23 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
02.08.2013 13:22 Dodano załącznik "ŚR - OŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH" (Łukasz Kwiecień)
02.08.2013 13:22 Dodano załącznik "ŚR - OŚWIADCZENIE O URLOPIE WYCHOWAWCZYM" (Łukasz Kwiecień)
02.08.2013 13:22 Dodano załącznik "ŚR - OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY" (Łukasz Kwiecień)
02.08.2013 13:22 Dodano załącznik "ŚR - OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA" (Łukasz Kwiecień)
02.08.2013 13:22 Dodano załącznik "ŚR - OŚWIADCZENIE O SKŁADCE ZDROWOTNEJ" (Łukasz Kwiecień)
02.08.2013 13:22 Dodano załącznik "ŚR - OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ" (Łukasz Kwiecień)
02.08.2013 13:22 Dodano załącznik "ŚR - OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE" (Łukasz Kwiecień)
02.08.2013 13:22 Dodano załącznik "ŚR - OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE - RYCZAŁT" (Łukasz Kwiecień)
02.08.2013 13:22 Dodano załącznik "ŚR - OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH" (Łukasz Kwiecień)
02.08.2013 13:22 Dodano załącznik "Pełnomocnictwo ogólne" (Łukasz Kwiecień)
02.08.2013 13:22 Dodano załącznik "Pełnomocnictwo do wniosku o świadczenie" (Łukasz Kwiecień)
02.08.2013 13:22 Dodano załącznik "FA-OŚWIADCZENIE O SKŁADCE ZDROWOTNEJ" (Łukasz Kwiecień)
02.08.2013 13:22 Dodano załącznik "FA-OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE - RYCZAŁT" (Łukasz Kwiecień)
02.08.2013 13:22 Dodano załącznik "FA-OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH" (Łukasz Kwiecień)
02.08.2013 13:22 Dodano załącznik "FA - OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE" (Łukasz Kwiecień)
20.06.2013 12:46 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
20.06.2013 12:46 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do ZP" (Łukasz Kwiecień)
20.06.2013 12:46 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do ŚP" (Łukasz Kwiecień)
20.06.2013 12:46 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do SZO 2013/2014" (Łukasz Kwiecień)
20.06.2013 12:46 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do SZO 2012/2013" (Łukasz Kwiecień)
20.06.2013 12:46 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do Fa 2013/2014" (Łukasz Kwiecień)
20.06.2013 12:46 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do FA 2012/2013" (Łukasz Kwiecień)
20.06.2013 12:46 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do JZ 2013/2014" (Łukasz Kwiecień)
20.06.2013 12:46 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do JZ 2012/2013" (Łukasz Kwiecień)
20.06.2013 12:46 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do ZR 2013/2014" (Łukasz Kwiecień)
20.06.2013 12:46 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do ZR 2012/2013" (Łukasz Kwiecień)
20.06.2013 11:58 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
20.06.2013 11:58 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do zasiłku rodzinnego (Łukasz Kwiecień)
20.06.2013 11:57 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do zasiłku pielęgnacyjnego (Łukasz Kwiecień)
20.06.2013 11:57 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka od 01.01.2013 (Łukasz Kwiecień)
20.06.2013 11:57 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do specjalnego zasiłku opiekuńczego (Łukasz Kwiecień)
20.06.2013 11:57 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do świadczenia pielęgnacyjnego (Łukasz Kwiecień)
20.06.2013 11:54 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
04.04.2013 07:50 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
05.03.2013 14:05 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
05.03.2013 14:05 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka od 01.01.2013" (Łukasz Kwiecień)
05.03.2013 14:04 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka od 01.01.2013 (Łukasz Kwiecień)
05.03.2013 13:37 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
05.03.2013 13:37 Zmieniono tytuł załącznika z "Wykaz dokumentów do ZR" na "Wykaz dokumentów do zasiłku rodzinnego" (Łukasz Kwiecień)
05.03.2013 13:36 Zmieniono tytuł załącznika z "Wykaz dokumentów do ZP" na "Wykaz dokumentów do zasiłku pielęgnacyjnego" (Łukasz Kwiecień)
05.03.2013 13:36 Zmieniono tytuł załącznika z "Wykaz dokumentów do ŚP" na "Wykaz dokumentów do świadczenia pielęgnacyjnego" (Łukasz Kwiecień)
05.03.2013 13:35 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka od 01.01.2013" (Łukasz Kwiecień)
05.03.2013 13:35 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do specjalnego zasiłku opiekuńczego" (Łukasz Kwiecień)
05.03.2013 13:35 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do ŚP" (Łukasz Kwiecień)
05.03.2013 13:35 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do ZP" (Łukasz Kwiecień)
05.03.2013 13:35 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do ZR" (Łukasz Kwiecień)
05.03.2013 13:30 Usunięto załącznik Rozporządzenie dot. Świadczeń Rodzinnych (Łukasz Kwiecień)
14.01.2013 08:55 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
14.01.2013 08:55 Dodano załącznik "Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny " (Łukasz Kwiecień)
14.01.2013 08:55 Dodano załącznik "Wniosek o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka" (Łukasz Kwiecień)
14.01.2013 08:55 Dodano załącznik "Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy" (Łukasz Kwiecień)
14.01.2013 08:55 Dodano załącznik "Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne" (Łukasz Kwiecień)
14.01.2013 08:55 Dodano załącznik "Rozporządzenie dot. Świadczeń Rodzinnych" (Łukasz Kwiecień)
14.01.2013 08:49 Usunięto załącznik Wniosek o zasiłek rodzinny (Łukasz Kwiecień)
14.01.2013 08:49 Usunięto załącznik Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny (Łukasz Kwiecień)
14.01.2013 08:49 Usunięto załącznik Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne (Łukasz Kwiecień)
14.01.2013 08:49 Usunięto załącznik Rozporządzenie dot. Świadczeń Rodzinnych (Łukasz Kwiecień)
14.01.2013 08:49 Usunięto załącznik Rozporządzenie dot. Świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Łukasz Kwiecień)
14.01.2013 08:48 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów potrzebnych do zasiłku rodzinnego - okres zasiłkowy do 31.10.2012 (Łukasz Kwiecień)
14.01.2013 08:48 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów potrzebnych do świadczenia pielęgnacyjnego (Łukasz Kwiecień)
14.01.2013 08:48 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów potrzebnych do zasiłku pielęgnacyjnego (Łukasz Kwiecień)
14.01.2013 08:48 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów potrzebnych do jednorazowej zapomogii z tytułu urodzenia dziecka (Łukasz Kwiecień)
14.01.2013 08:47 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów potrzebnych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego - okres świadczeniowy do 30.09.2012 (Łukasz Kwiecień)
14.01.2013 08:47 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów potrzebnych do zasiłku rodzinnego - okres zasiłkowy od 01.11.2012 (Łukasz Kwiecień)
14.01.2013 08:45 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
14.01.2013 08:43 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
03.01.2013 10:12 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
29.08.2012 10:20 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
02.08.2012 08:45 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
02.08.2012 08:44 Usunięto załącznik wniosek o dodatkową pomoc dla rodziców pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dziecko (Łukasz Kwiecień)
02.08.2012 08:44 Usunięto załącznik WNIOSEK o dodatkową pomoc do ŚP (Łukasz Kwiecień)
02.08.2012 07:57 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
02.08.2012 07:55 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
02.08.2012 07:53 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów potrzebnych do zasiłku rodzinnego - okres zasiłkowy od 01.11.2012" (Łukasz Kwiecień)
02.08.2012 07:53 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów potrzebnych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego - okres świadczeniowy od 01.10.2012" (Łukasz Kwiecień)
02.08.2012 07:51 Zmieniono tytuł załącznika z "Wykaz dokumentów potrzebnych do zasiłku rodzinnego" na "Wykaz dokumentów potrzebnych do zasiłku rodzinnego - okres zasiłkowy do 31.10.2012" (Łukasz Kwiecień)
02.08.2012 07:49 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
02.08.2012 07:49 Zmieniono tytuł załącznika z "Wykaz dokumentów potrzebnych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego" na "Wykaz dokumentów potrzebnych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego - okres świadczeniowy do 30.09.2012" (Łukasz Kwiecień)
30.07.2012 10:59 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
30.07.2012 10:59 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
30.07.2012 10:59 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
30.07.2012 10:59 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
30.07.2012 10:58 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
30.07.2012 10:58 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
30.07.2012 10:58 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
30.07.2012 10:58 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
30.07.2012 10:55 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
11.06.2012 11:47 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
22.05.2012 07:32 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
16.05.2012 13:33 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
30.03.2012 10:15 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
30.03.2012 10:04 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
30.03.2012 10:03 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
30.03.2012 10:02 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
30.03.2012 10:01 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów potrzebnych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego" (Łukasz Kwiecień)
30.03.2012 10:00 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów potrzebnych do jednorazowej zapomogii z tytułu urodzenia dziecka" (Łukasz Kwiecień)
30.03.2012 10:00 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów potrzebnych do świadczenia pielęgnacyjnego" (Łukasz Kwiecień)
30.03.2012 09:59 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów potrzebnych do zasiłku pielęgnacyjnego" (Łukasz Kwiecień)
30.03.2012 09:59 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów potrzebnych do zasiłku rodzinnego" (Łukasz Kwiecień)
16.01.2012 14:42 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
16.01.2012 14:41 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
16.01.2012 14:41 Dodano załącznik "Rozporządzenie dot. Świadczeń z funduszu alimentacyjnego" (Łukasz Kwiecień)
16.01.2012 14:41 Dodano załącznik "Rozporządzenie dot. Świadczeń Rodzinnych" (Łukasz Kwiecień)
16.01.2012 14:39 Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE.doc (Łukasz Kwiecień)
16.01.2012 14:39 Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE.doc" (Łukasz Kwiecień)
16.01.2012 14:38 Dodano załącznik "Zaświadczenie lekarkie" (Łukasz Kwiecień)
16.01.2012 14:27 Dodano załącznik "Wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego" (Łukasz Kwiecień)
16.01.2012 14:27 Dodano załącznik "Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne" (Łukasz Kwiecień)
16.01.2012 14:27 Dodano załącznik "Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny" (Łukasz Kwiecień)
16.01.2012 14:27 Dodano załącznik "Wniosek o zasiłek rodzinny" (Łukasz Kwiecień)
16.01.2012 14:23 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
16.01.2012 14:22 Usunięto załącznik Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (Łukasz Kwiecień)
16.01.2012 14:22 Usunięto załącznik Wzór zaświadczenia o stanie egzekucji na potrzeby Funduszu Alimentacyjnego (Łukasz Kwiecień)
16.01.2012 14:21 Usunięto załącznik wniosek o zasiłek rodzinny (Łukasz Kwiecień)
16.01.2012 14:21 Usunięto załącznik wniosek o zasiłek pielęgnacyjny (Łukasz Kwiecień)
16.01.2012 14:21 Usunięto załącznik wniosek o świadczenie pielęgnacyjne (Łukasz Kwiecień)
16.01.2012 14:21 Usunięto załącznik oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym (Łukasz Kwiecień)
16.01.2012 14:21 Usunięto załącznik zaświadczenie dla osób ubiegających się o świadczenie (Łukasz Kwiecień)
16.01.2012 14:19 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
16.01.2012 14:17 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
16.01.2012 13:57 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
16.01.2012 13:49 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
03.01.2012 14:30 Dodano załącznik "wniosek o dodatkową pomoc dla rodziców pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dziecko " (Łukasz Kwiecień)
03.01.2012 14:29 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
12.10.2011 12:58 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
10.10.2011 14:15 Dodano załącznik "WNIOSEK o dodatkową pomoc do ŚP" (Łukasz Kwiecień)
10.10.2011 14:13 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
08.08.2011 12:29 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
08.08.2011 10:04 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
08.08.2011 09:56 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
08.08.2011 09:35 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
08.08.2011 08:51 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
05.08.2011 12:27 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
05.08.2011 12:19 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
05.08.2011 12:11 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
05.08.2011 12:04 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
05.08.2011 12:00 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
05.08.2011 11:58 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
20.09.2010 12:54 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
06.09.2010 10:42 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
06.09.2010 10:15 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
04.08.2010 12:03 Dodano załącznik "zaświadczenie dla osób ubiegających się o świadczenie" (Artur Stępień)
18.05.2010 13:55 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
18.05.2010 13:54 Usunięto załącznik Wzór zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego na potrzeby Funduszu Alimentacyjnego (Łukasz Kwiecień)
18.05.2010 13:53 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
18.05.2010 13:46 Usunięto załącznik Wzór zaświadczenia lekarskiego (Łukasz Kwiecień)
18.05.2010 13:25 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
18.05.2010 10:16 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
18.05.2010 09:57 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
18.05.2010 09:38 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
14.05.2010 14:34 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
28.04.2010 12:00 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
27.04.2010 10:20 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
25.03.2010 14:49 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
25.03.2010 14:22 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
25.03.2010 14:06 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
03.11.2009 09:28 Usunięto załącznik Wzór zaświadczenia lekarskiego (Łukasz Kwiecień)
03.11.2009 09:28 Dodano załącznik "Wzór zaświadczenia lekarskiego" (Łukasz Kwiecień)
29.10.2009 13:28 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
29.10.2009 13:27 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
29.10.2009 13:27 Dodano załącznik "Wzór zaświadczenia lekarskiego" (Łukasz Kwiecień)
25.08.2009 08:18 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
03.08.2009 14:55 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
03.08.2009 14:51 Dodano załącznik "oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym " (Łukasz Kwiecień)
03.08.2009 14:51 Dodano załącznik "wniosek o świadczenie pielęgnacyjne" (Łukasz Kwiecień)
03.08.2009 14:51 Dodano załącznik "wniosek o zasiłek pielęgnacyjny" (Łukasz Kwiecień)
03.08.2009 14:51 Dodano załącznik "wniosek o zasiłek rodzinny" (Łukasz Kwiecień)
03.08.2009 14:43 Usunięto załącznik Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne (Łukasz Kwiecień)
03.08.2009 14:43 Usunięto załącznik Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny (Łukasz Kwiecień)
03.08.2009 14:42 Usunięto załącznik Wniosek o zasiłek rodzinny (Łukasz Kwiecień)
17.07.2009 10:43 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
17.07.2009 10:41 Usunięto załącznik Załącznik do wniosku o zaświadczenie do US (Łukasz Kwiecień)
17.07.2009 10:41 Usunięto załącznik Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (Łukasz Kwiecień)
17.07.2009 10:40 Usunięto załącznik Druk zaświadczenia o dochodach za pierwszy pełny miesiąc pracy (Łukasz Kwiecień)
17.07.2009 10:39 Usunięto załącznik Wniosek o zaliczkę alimentacyjną (Łukasz Kwiecień)
17.07.2009 10:39 Usunięto załącznik Wniosek do US o wydanie zaświadczenia o dochodach (Łukasz Kwiecień)
17.07.2009 10:37 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
17.07.2009 10:18 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
17.07.2009 09:35 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
25.08.2008 09:02 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
25.08.2008 08:42 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
25.08.2008 08:26 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
20.08.2008 13:01 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
20.08.2008 12:18 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
20.08.2008 12:13 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
20.08.2008 12:05 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
19.08.2008 13:47 Dodano załącznik "Wzór zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego na potrzeby Funduszu Alimentacyjnego" (Łukasz Kwiecień)
19.08.2008 13:47 Dodano załącznik "Wzór zaświadczenia o stanie egzekucji na potrzeby Funduszu Alimentacyjnego" (Łukasz Kwiecień)
19.08.2008 13:47 Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego" (Łukasz Kwiecień)
14.07.2008 15:11 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
14.07.2008 15:10 Dodano załącznik "Wniosek o zasiłek rodzinny" (Łukasz Kwiecień)
14.07.2008 15:08 Usunięto załącznik Wniosek o zasiłek rodzinny (Łukasz Kwiecień)
13.06.2008 12:06 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych" (Łukasz Kwiecień)
13.06.2008 12:06 Dodano załącznik "Załącznik do wniosku o zaświadczenie do US" (Łukasz Kwiecień)
13.06.2008 11:59 Dodano załącznik "Wniosek do US o wydanie zaświadczenia o dochodach" (Łukasz Kwiecień)
13.06.2008 11:59 Dodano załącznik "Wniosek o zasiłek rodzinny" (Łukasz Kwiecień)
13.06.2008 11:59 Dodano załącznik "Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny" (Łukasz Kwiecień)
13.06.2008 11:59 Dodano załącznik "Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne " (Łukasz Kwiecień)
13.06.2008 11:59 Dodano załącznik "Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka" (Łukasz Kwiecień)
13.06.2008 11:54 Usunięto załącznik Wniosek o zasiłek rodzinny (Łukasz Kwiecień)
13.06.2008 11:54 Usunięto załącznik Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny (Łukasz Kwiecień)
13.06.2008 11:54 Usunięto załącznik Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne (Łukasz Kwiecień)
13.06.2008 11:53 Usunięto załącznik Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (Łukasz Kwiecień)
19.10.2007 10:58 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
19.10.2007 10:55 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
19.10.2007 10:47 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach - dla wnioskodawcy (Łukasz Kwiecień)
19.10.2007 10:43 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach dla pełnoletniego członka rodziny wnioskodawcy (Łukasz Kwiecień)
19.07.2007 13:47 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
19.07.2007 13:46 Dodano załącznik "Druk zaświadczenia o dochodach za pierwszy pełny miesiąc pracy" (Łukasz Kwiecień)
19.07.2007 13:44 Usunięto załącznik "Wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego" (Łukasz Kwiecień)
19.07.2007 13:43 Usunięto załącznik "Zaświadczenie o dochodach" (Łukasz Kwiecień)
19.07.2007 13:43 Usunięto załącznik "Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny" (Łukasz Kwiecień)
19.07.2007 13:43 Usunięto załącznik "Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka" (Łukasz Kwiecień)
19.07.2007 13:43 Usunięto załącznik "Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej" (Łukasz Kwiecień)
19.07.2007 13:42 Usunięto załącznik "Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne" (Łukasz Kwiecień)
19.07.2007 13:41 Dodano załącznik "Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka" (Łukasz Kwiecień)
19.07.2007 13:41 Dodano załącznik "Wniosek o zaliczkę alimentacyjną" (Łukasz Kwiecień)
19.07.2007 13:41 Dodano załącznik "Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne" (Łukasz Kwiecień)
19.07.2007 13:41 Dodano załącznik "Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny" (Łukasz Kwiecień)
19.07.2007 13:41 Dodano załącznik "Wniosek o zasiłek rodzinny" (Łukasz Kwiecień)
19.07.2007 13:31 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
19.07.2007 13:28 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
19.07.2007 13:14 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
19.07.2007 12:57 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
19.07.2007 12:50 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
19.07.2007 12:43 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
19.07.2007 12:28 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
19.07.2007 12:24 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
09.05.2007 08:23 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
09.05.2007 08:17 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach dla pełnoletniego członka rodziny wnioskodawcy" (Łukasz Kwiecień)
09.05.2007 08:17 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach - dla wnioskodawcy" (Łukasz Kwiecień)
19.02.2007 09:33 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
19.02.2007 09:33 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Zaświadczenie o dochodach" na "Zaświadczenie o dochodach" (Janina Serafin)
19.02.2007 09:33 Dodano załącznik "Zaświadczenie o dochodach" (Janina Serafin)
19.02.2007 09:32 Usunięto załącznik "Zaświadczenie o dochodach" (Janina Serafin)
19.02.2007 09:21 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
19.02.2007 09:20 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
19.02.2007 09:20 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł załącznika z "Zaświadczenie o dochodach" na "Zaświadczenie o dochodach" (Janina Serafin)
19.02.2007 09:20 Dodano załącznik "Zaświadczenie o dochodach" (Janina Serafin)
16.01.2007 14:31 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
16.01.2007 14:14 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
16.01.2007 14:12 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
08.08.2006 11:51 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
08.08.2006 11:23 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
08.08.2006 11:12 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
08.08.2006 10:26 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
08.08.2006 10:15 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
08.08.2006 10:06 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
08.08.2006 09:55 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
08.08.2006 09:04 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
08.08.2006 08:52 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
08.08.2006 08:42 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
08.08.2006 08:32 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
08.08.2006 08:26 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
07.08.2006 14:51 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
07.08.2006 13:28 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
07.08.2006 11:43 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
04.08.2006 11:58 Dodano załącznik "Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne" (Łukasz Kwiecień)
04.08.2006 11:52 Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej" (Łukasz Kwiecień)
04.08.2006 11:52 Dodano załącznik "Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka" (Łukasz Kwiecień)
04.08.2006 11:52 Dodano załącznik "Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny" (Łukasz Kwiecień)
04.08.2006 11:52 Dodano załącznik "Wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego" (Łukasz Kwiecień)
04.08.2006 11:49 Usunięto załącznik "Wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego" (Łukasz Kwiecień)
04.08.2006 11:48 Usunięto załącznik "Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny" (Łukasz Kwiecień)
04.08.2006 11:48 Usunięto załącznik "Wniosek o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka" (Łukasz Kwiecień)
04.08.2006 11:48 Usunięto załącznik "Wniosek o zaliczkę alimentacyjną" (Łukasz Kwiecień)
04.08.2006 11:47 Usunięto załącznik "Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne" (Łukasz Kwiecień)
04.08.2006 11:47 Usunięto załącznik "Wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego" (Łukasz Kwiecień)
04.08.2006 11:46 Usunięto załącznik "Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny" (Łukasz Kwiecień)
04.08.2006 11:46 Usunięto załącznik "Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka" (Łukasz Kwiecień)
04.08.2006 11:45 Usunięto załącznik "Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne" (Łukasz Kwiecień)
04.08.2006 11:42 Dodano załącznik "Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne" (Łukasz Kwiecień)
04.08.2006 11:42 Dodano załącznik "Wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka" (Łukasz Kwiecień)
04.08.2006 11:42 Dodano załącznik "Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny" (Łukasz Kwiecień)
04.08.2006 11:42 Dodano załącznik "Wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego" (Łukasz Kwiecień)
04.08.2006 11:42 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
04.08.2006 11:34 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne" na "Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne" (Łukasz Kwiecień)
26.07.2006 13:23 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
11.05.2006 08:13 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
11.05.2006 08:12 Dodano załącznik "Wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego" (Łukasz Kwiecień)
11.05.2006 08:11 Usunięto załącznik "Wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego" (Łukasz Kwiecień)
08.05.2006 13:09 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
08.05.2006 12:28 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
24.04.2006 10:02 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
24.04.2006 09:47 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
24.04.2006 09:33 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
24.04.2006 09:30 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
14.04.2006 10:35 Dodano załącznik "Wniosek o zaliczkę alimentacyjną" (Łukasz Kwiecień)
14.04.2006 10:34 Dodano załącznik "Wniosek o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka" (Łukasz Kwiecień)
14.04.2006 10:34 Dodano załącznik "Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny" (Łukasz Kwiecień)
14.04.2006 10:34 Dodano załącznik "Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne " (Łukasz Kwiecień)
14.04.2006 10:34 Dodano załącznik "Wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego" (Łukasz Kwiecień)
30.03.2006 14:09 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
24.03.2006 14:51 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
02.09.2005 10:18 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
26.08.2005 09:51 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
26.08.2005 09:39 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
24.08.2005 11:54 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
24.08.2005 11:50 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
10.08.2005 14:48 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
10.08.2005 13:17 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
10.08.2005 11:23 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)