Program "Rodzina 500+"

­

Terminy składania wniosków i realizacji wypłat 500+


Jednocześnie przypominamy, że do końca maja 2021 roku wypłaty swiadczeń wychowawczych (500+) realizowane są na podstawie wniosków składanych w poprzednim okresie zasiłkowym!

 

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE 500 +

 

PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO W BIEŻĄCYM OKRESIE ZASIŁKOWYM USTALANE JEST

DO MAJA 2021r. WNIOSKI NA KOLEJNY OKRES ZASIŁKOWY BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ OD LUTEGO 2021r.

 

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW ELEKTRONICZNYCH!

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33;

 2. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 • w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33,

 • kierując pisma na adres administratora,

 • kierując pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP,

 • kierując zapytania związane z ochroną danych osobowych na adres poczty elektronicznej: iod@mopssosnowiec.pl;

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także gdy przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązków przez administratora w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

 • podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

 • podmiotom wspierającym bieżącą działalność Ośrodka,

 • podmiotom, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom, z którymi MOPS zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych;

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;

 2. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres weryfikacji poprawności danych oraz prawo do usunięcia danych po zakończeniu okresu ich przetwarzania;

 3. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

 4. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy
  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
  , a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku;

 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

* poniżej do pobrania informacja jako załącznik!

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze (z programu "Rodzina 500+), a także wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenie "Dobry start" (300+) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego mozna złozyć w Siedzibie Głównej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. 3 Maja 33 - pok. Nr 201, I piętro.

Wnioski można wysyłać na adres korespondencyjny ośrodka, tj.:
Dział Świadczeń rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS Sosnowiec
ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec

 

Wnioski można również składać "on-line". Poniżej znajduje się link przekierowujący na stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie dokładnie omówiona jest ta forma składania wniosków.

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

UWAGA! Aktualne wzory wniosków dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Program "Rodzina 500+"
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Magdalena Olszar
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.03.2016 09:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.04.2021 17:10 Edycja dokumentu (Marek Knap)
26.03.2021 12:31 Dodano załącznik "informacja o przetwarzaniu danych osobowych" (Marek Knap)
26.03.2021 12:31 Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Marek Knap)
08.01.2021 12:08 Edycja dokumentu (Marek Knap)
07.01.2021 08:27 Edycja dokumentu (Marek Knap)
05.01.2021 14:56 Edycja dokumentu (Marek Knap)
27.08.2020 14:29 Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych" (Marek Knap)
27.08.2020 14:29 Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Marek Knap)
30.06.2020 10:59 Edycja dokumentu (Marek Knap)
30.06.2020 10:53 Dodano załącznik "Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną " (Marek Knap)
30.06.2020 10:53 Usunięto załącznik Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną (Marek Knap)
30.06.2020 10:51 Edycja dokumentu (Marek Knap)
30.06.2020 10:51 Edycja dokumentu (Marek Knap)
30.06.2020 10:51 Dodano załącznik "wzór (pełnomocnictwo jednorazowe)" (Marek Knap)
30.06.2020 10:51 Dodano załącznik "wzór (pełnomocnictwo ogólne)" (Marek Knap)
30.06.2020 10:51 Dodano załącznik "wzór (jak wypełnic wniosek o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego)" (Marek Knap)
30.06.2020 10:43 Edycja dokumentu (Marek Knap)
30.03.2020 16:44 Edycja dokumentu (Marek Knap)
30.03.2020 16:40 Dodano załącznik "Druk pełnomocnictwa" (Marek Knap)
30.03.2020 16:40 Usunięto załącznik Oświadczenie o dochodzie za rok bazowy (Marek Knap)
30.03.2020 16:40 Usunięto załącznik Oświadczenie o dochodzie uzyskanym w roku bazowym (Marek Knap)
30.03.2020 16:39 Usunięto załącznik Pełnomocnictwo ogólne (Marek Knap)
30.03.2020 16:39 Usunięto załącznik Pełnomocnictwo szczególne (Marek Knap)
30.03.2020 16:39 Usunięto załącznik Oświadczenie o dochodzie uzyskanym po roku bazowym (Marek Knap)
30.03.2020 16:39 Usunięto załącznik Zaświadczenie z zakladu pracy (po roku bazowym) (Marek Knap)
24.09.2019 14:50 Edycja dokumentu (Marek Knap)
18.09.2019 12:41 Edycja dokumentu (Marek Knap)
08.07.2019 16:17 Edycja dokumentu (Marek Knap)
08.07.2019 16:14 Edycja dokumentu (Marek Knap)
14.06.2019 11:59 Edycja dokumentu (Marek Knap)
19.11.2018 17:33 Edycja dokumentu (Marek Knap)
08.10.2018 09:09 Edycja dokumentu (Marek Knap)
08.10.2018 09:08 Edycja dokumentu (Marek Knap)
08.10.2018 09:07 Edycja dokumentu (Marek Knap)
24.08.2018 10:52 Edycja dokumentu (Marek Knap)
24.08.2018 10:51 Edycja dokumentu (Marek Knap)
24.08.2018 10:46 Edycja dokumentu (Marek Knap)
24.08.2018 10:39 Edycja dokumentu (Marek Knap)
29.05.2018 12:25 Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych" (Marek Knap)
29.05.2018 12:24 Usunięto załącznik Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Marek Knap)
29.05.2018 12:24 Edycja dokumentu (Marek Knap)
24.05.2018 12:30 Edycja dokumentu (Marek Knap)
24.05.2018 12:30 Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych" (Marek Knap)
24.05.2018 12:30 Edycja dokumentu (Marek Knap)
05.01.2018 11:53 Dodano załącznik "Zaświadczenie z zakladu pracy (po roku bazowym)" (Marek Knap)
05.01.2018 11:53 Usunięto załącznik Zaświadczenie z zakladu pracy (po roku bazowym) (Marek Knap)
05.01.2018 11:53 Dodano załącznik "Oświadczenie o dochodzie uzyskanym po roku bazowym " (Marek Knap)
05.01.2018 11:53 Usunięto załącznik Oświadczenie o dochodzie uzyskanym po roku bazowym (Marek Knap)
11.10.2017 14:59 Edycja dokumentu (Marek Knap)
05.10.2017 15:07 Edycja dokumentu (Marek Knap)
29.09.2017 14:48 Edycja dokumentu (Marek Knap)
14.09.2017 10:40 Edycja dokumentu (Marek Knap)
06.09.2017 13:19 Edycja dokumentu (Marek Knap)
06.09.2017 13:19 Dodano załącznik "Oświadczenie o dochodzie uzyskanym po roku bazowym" (Marek Knap)
06.09.2017 10:21 Edycja dokumentu (Marek Knap)
06.09.2017 10:21 Dodano załącznik "Pełnomocnictwo szczególne" (Marek Knap)
06.09.2017 10:21 Dodano załącznik "Pełnomocnictwo ogólne" (Marek Knap)
06.09.2017 10:21 Dodano załącznik "Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną" (Marek Knap)
06.09.2017 10:21 Dodano załącznik "Oświadczenie o dochodzie uzyskanym w roku bazowym" (Marek Knap)
06.09.2017 10:21 Dodano załącznik "Zaświadczenie z zakladu pracy (po roku bazowym)" (Marek Knap)
06.09.2017 10:21 Dodano załącznik "Oświadczenie o dochodzie za rok bazowy" (Marek Knap)
06.09.2017 10:16 Usunięto załącznik Oświadczenie o wielkości gospodarstwa (Marek Knap)
05.09.2017 13:30 Edycja dokumentu (Marek Knap)
05.09.2017 13:20 Usunięto załącznik Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (Marek Knap)
05.09.2017 13:19 Usunięto załącznik Oświadczenie - ryczałt (Marek Knap)
05.09.2017 13:19 Usunięto załącznik Zaświadczenie dotyczące dochodu osiągniętego po roku bazowym.doc (Marek Knap)
05.09.2017 13:19 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do świadczenia 500+ (Marek Knap)
01.09.2017 09:29 Edycja dokumentu (Marek Knap)
31.08.2017 15:55 Edycja dokumentu (Marek Knap)
31.08.2017 15:55 Edycja dokumentu (Marek Knap)
23.08.2017 15:20 Edycja dokumentu (Marek Knap)
23.08.2017 15:20 Usunięto załącznik Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 500+ (Marek Knap)
31.07.2017 15:22 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
28.07.2017 10:03 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
28.07.2017 09:59 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
25.07.2017 14:39 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
11.07.2017 12:57 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
11.07.2017 12:39 Edycja dokumentu (Marek Knap)
07.07.2016 12:55 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
07.07.2016 10:14 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
21.06.2016 14:06 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
21.06.2016 11:03 Edycja dokumentu (Łukasz Kwiecień)
21.06.2016 11:03 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do świadczenia 500+" (Łukasz Kwiecień)
21.06.2016 11:03 Usunięto załącznik Wykaz dokumentów do świadczenia 500+ (Łukasz Kwiecień)
01.06.2016 14:29 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
01.06.2016 14:27 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
01.06.2016 13:56 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
01.06.2016 13:54 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
01.06.2016 13:51 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
01.06.2016 13:45 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
21.04.2016 11:10 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
21.04.2016 11:07 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
21.04.2016 11:06 Dodano załącznik "Zaświadczenie dotyczące dochodu osiągniętego po roku bazowym.doc" (Magdalena Olszar)
21.04.2016 11:06 Usunięto załącznik zaświadczenie z zakładu pracy (Magdalena Olszar)
29.03.2016 15:34 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
29.03.2016 15:21 Dodano załącznik "zaświadczenie z zakładu pracy" (Magdalena Olszar)
25.03.2016 11:11 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
25.03.2016 10:50 Dodano załącznik "Wykaz dokumentów do świadczenia 500+" (Magdalena Olszar)
22.03.2016 11:32 Dodano załącznik "Oświadczenie - ryczałt" (Magdalena Olszar)
22.03.2016 11:32 Dodano załącznik "Oświadczenie o wielkości gospodarstwa" (Magdalena Olszar)
22.03.2016 11:32 Dodano załącznik "Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych" (Magdalena Olszar)
22.03.2016 11:32 Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 500+" (Magdalena Olszar)
08.03.2016 13:42 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
08.03.2016 11:30 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
08.03.2016 11:26 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
08.03.2016 11:22 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
08.03.2016 11:16 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
08.03.2016 09:02 Utworzenie dokumentu. (Magdalena Olszar)