Dofinansowanie do nabycia sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON

­

Dofinansowanie do nabycia sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, u których zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu sprzętu rehabilitacyjnego oraz których średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc,
w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:

  1. 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

  2. 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania:

w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny –  do 80 % kosztów sprzętu rehabilitacyjnego, jednak nie więcej niż 10.000 zł, z tym że maksymalna wysokość dofinansowania do nabycia sprzętu komputerowego nie może być wyższa niż 2.500 zł;

Dofinansowaniem nie może zostać objęty sprzęt, który został zakupiony przed przyznaniem dofinansowania i podpisaniem stosownej umowy cywilno – prawnej.

Przyjmowanie i wydawanie wniosków, udzielanie informacji parter - obok wejścia głównego

poniedziałek od 12:00 do 17:00
wtorek - czwartek od 9:00 do 12:00
piątek od 9:00 do 11:00


 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Dofinansowanie do nabycia sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Elżbieta Uracz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.01.2016 11:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.04.2021 09:00 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
06.07.2020 09:52 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
06.07.2020 09:52 Dodano załącznik "Pełnomocnictwo" (Klaudia Bogusz)
06.07.2020 09:52 Dodano załącznik "Zaświadczenie lekarskie - sprzęt rehabilitacyjny" (Klaudia Bogusz)
06.07.2020 09:52 Dodano załącznik "Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego " (Klaudia Bogusz)
06.07.2020 09:49 Usunięto załącznik Pełnomocnictwo (Klaudia Bogusz)
06.07.2020 09:49 Usunięto załącznik Obowiązek informacyjny RODO dla Pełnomocnika (Klaudia Bogusz)
06.07.2020 09:49 Usunięto załącznik Wniosek o dofinansowanie sprzętu (Klaudia Bogusz)
06.07.2020 09:48 Usunięto załącznik Obowiązek informacyjny RODO (Klaudia Bogusz)
01.07.2020 10:18 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
01.07.2020 10:18 Dodano załącznik "Wniosek o dofinansowanie sprzętu" (Klaudia Bogusz)
29.06.2020 15:04 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
03.06.2020 15:03 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
03.06.2020 15:02 Usunięto załącznik Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego (Klaudia Bogusz)
24.04.2020 09:29 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
09.10.2019 14:57 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
09.10.2019 14:57 Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO dla Pełnomocnika" (Klaudia Bogusz)
09.10.2019 14:57 Dodano załącznik "Pełnomocnictwo" (Klaudia Bogusz)
09.10.2019 14:53 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
09.10.2019 14:53 Dodano załącznik "Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego" (Klaudia Bogusz)
09.10.2019 14:52 Usunięto załącznik wniosek o dofinansowanie do nabycia sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON (Klaudia Bogusz)
05.09.2019 13:04 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
08.08.2019 09:25 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
08.08.2019 09:25 Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO" (Klaudia Bogusz)
08.08.2019 09:25 Usunięto załącznik Obowiązek informacyjny RODO (Klaudia Bogusz)
01.07.2019 11:28 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
07.05.2019 09:14 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
07.05.2019 09:10 Dodano załącznik "Obowiązek informacyjny RODO" (Klaudia Bogusz)
07.05.2019 09:09 Usunięto załącznik informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (Klaudia Bogusz)
07.05.2019 09:09 Edycja dokumentu (Klaudia Bogusz)
25.01.2019 12:06 Dodano załącznik "informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych" (Elżbieta Uracz)
05.09.2017 12:01 Edycja dokumentu (Elżbieta Uracz)
18.05.2017 10:01 Edycja dokumentu (Elżbieta Uracz)
05.04.2017 13:14 Edycja dokumentu (Elżbieta Uracz)
05.04.2017 13:05 Edycja dokumentu (Elżbieta Uracz)
01.02.2016 15:15 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
29.01.2016 11:36 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Uracz)