Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Kierownik Kamila Orkisz - Błaszkiewicz
Sosnowiec, ul. 3 Maja 33
pok. 424 III piętro - koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

pok.426 III piętro - kierownik Zespołu
pokój 310 II piętro - pedagodzy, psycholodzy
pokój 227 I piętro - specjaliści
tel: 32 296 22 81

      32 296 22 53
      32 296 22 46

      32 296 22 59
e-mail: pieczazastepcza@mopssosnowiec.pl

Do zadań zespołu należy m.in. realizacja zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w tym:

  • nabór kandydatów na rodziny zastępcze, oferuje im szkolenia oraz kwalifikuje do pełnienia funkcji rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych.
  • wsparcie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, osób pełniących funkcje rodzin zastępczych, oraz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
  • bezpłatna specjalistyczna pomoc psychologiczną i pedagogiczną, terapię, mediacje oraz możliwość skorzystania z porad radcy prawnego dla rodzin zastępczych. Umożliwienie rodzinom wzajemnego kontaktu w ramach grupy wsparcia, organizacja szkoleń podnoszących ich kompetencje wychowawcze.
  • objęcie rodziny zastępczej i prowadzących rodzinny dom dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
  • ocena sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ocena jakości pracy wykonywanej przez osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą.
  • zgłaszanie do ośrodków adopcyjno-opiekuńczych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

Szczegółowe informacje nt. zadań Zespół ds. Pieczy Zastępczej znajdują się w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Sławomir Królczyk
Data publikacji:05.06.2012 14:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Agnieszka Komnata-Krok
Data aktualizacji:31.05.2022 10:26