Dział ds. Należności (DN)
Kierownik - Aneta Górka
ul. 3 Maja 33, (piętro II)
41-200 Sosnowiec 
pok. 314, 315
tel. 32 296 23 48
     32 296 23 50
     32 296-23-53
e-mail: dn@mopssosnowiec.pl

Do zadań Działu ds. Należności MOPS Sosnowiec należy w szczególności:

Prowadzenie spraw dotyczących należności z tytułu świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej z funduszu alimentacyjnego w tym:

  • rozpatrywanie wniosków składanych przez dłużników alimentacyjnych dotyczących umorzenia, rozkładania na raty oraz odroczenia terminu płatności należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu, alimentacyjnego i prowadzenie w w/w sprawach postępowania administracyjnego,
  • ewidencja wpłat dotyczących zadłużenia dłużników alimentacyjnych,
  • naliczanie odsetek od powstałych zaległości,
  • współpraca z kancelariami komorniczymi.

Prowadzenie spraw dotyczących nienależnie pobranych świadczeń w tym:

  • rozpatrywanie wniosków dotyczących umorzenia, rozkładania na raty oraz odroczenia terminu płatności i prowadzenie w w/w sprawach postępowania administracyjnego,
  • ewidencjonowanie wpłat z tytułu wyegzekwowanych nienależnie pobranych  świadczeń,
  • naliczanie odsetek od powstałych zaległości,
  • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych dotyczących zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Szczegółowe informacje na temat zadań Działu ds.Należności znajdują się w Regulaminie Organizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dział ds. Należności (DN)
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Sylwia Pietryka
Data publikacji:14.07.2012 12:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Górka-Zembala
Informację aktualizował:Robert Mącznik
Data aktualizacji:12.03.2020 10:57