Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON
W celu ubiegania się o dofinansowanie należy złożyć stosowny wniosek odpowiednio wypełniony przez zainteresowanego i lekarza pierwszego kontaktu w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej.

Przyjmowanie i wydawanie wniosków, udzielanie informacji parter - obok wejścia głównego

poniedziałek od 12:00 do 17:00
wtorek - czwartek od 9:00 do 12:00
piątek od 9:00 do 11:00


 

O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej oraz jej miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym

  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Wysokość dofinansowania:  

  • 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

  • 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

  • 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności

  • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

  • 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej

Podstawę stanowi obowiązujące przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 istopada 2007 r. w sprawie turnusówrehabilitacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Małgorzata Łuckoś
Data publikacji:19.08.2005 14:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Klaudia Bogusz
Data aktualizacji:08.04.2021 09:07