Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 poz. 700) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216) informujemy, iż uruchomiono na platformie informatycznej ePUAP Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

 

Z ESP mogą korzystać osoby posiadające ważny kwalifikowany certyfikat do składania podpisu elektronicznego i dysponujące urządzeniem do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego lub zaufany profil e-PUAP.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Uwaga!

Przesłanie podania w formie elektronicznej bezpośrednio na adres e-mail bez korzystania z systemu ESP (z wyjątkiem skarg i wniosków o udostępnienie informacji publicznej) nie rodzi po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu obowiązku rozpatrywania go. Wynika to z art. 63 § 1 kpa, w którym nie wymieniono poczty elektronicznej wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. Ponadto w tym przypadku nadawca przesyłki nie otrzyma Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Elektroniczny Urząd Podawczy
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Janina Serafin
Data publikacji:29.04.2008 15:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Artur Stępień
Data aktualizacji:20.09.2019 07:57