Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Świadczenie usługi poradnictwa i wsparcia psychologicznego osobom zainteresowanym w Punktach Informacji Obywatelskiej (PIO) w ramach realizowanego projektu konkursowego Tyle wsparcia w całym mieście współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Cecylia Kostka
Data publikacji:11.06.2021 10:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Cecylia Kostka
Data aktualizacji:09.07.2021 09:25