Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Usługa specjalisty ds. rewitalizacji i pracy ze społecznością lokalną dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestników projektu ”Tyle wsparcia w całym mieście” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu społecznego, Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Michał Kociołkowski
Data publikacji:22.04.2021 13:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Michał Kociołkowski
Data aktualizacji:11.05.2021 12:02