Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych aktualizujących kwalifikacje zawodowe na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Os Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie : 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. - w podziale na 3 zadania: Zadanie nr 1: „Organizacja i przeprowadzenie kursu pn. „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP do 1kV”; Zadanie nr 2: „Pomoc kuchenna”; Zadanie nr 3: „Opiekun osób starszych”
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Michał Kociołkowski
Data publikacji:30.12.2020 12:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Cecylia Kostka
Data aktualizacji:15.03.2021 10:55