Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu terapii metodą Tomatisa dla maksymalnie 25 osób dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, organizowanej w ramach projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Os Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Cecylia Kostka
Data publikacji:19.02.2020 08:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Michał Kociołkowski
Data aktualizacji:21.05.2020 13:17