Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pn. „Warsztaty – efektywny animator lokalny” w ramach projektu konkursowego „Aktywne Centrum-Szansa dla Nas!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT - Zadanie 3 – postępowanie 2
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Michał Kociołkowski
Data publikacji:02.12.2019 14:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Michał Kociołkowski
Data aktualizacji:03.06.2020 12:48