Sekcja Asysty Rodzinnej

Kierownik: Barbara Kasprzyk
ul. Zamkowa 8b
41-200 Sosnowiec

tel. 887-033-115
email: sar@mopssosnowiec.pl

Pedagog: Magdalena Szymańska
ul. Rzeźnicza 12 pokój nr 2

tel. 32 292-15-30

od poniedziałku do piątku: 8:00 do 15:00
Przed pierwszą wizytą w celu ustalenia spotkania z pedagogiem proszę o kontakt telefoniczny.

Do zadań Sekcji należy:

  • udzielanie  rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych pomocy w opiece i wychowaniu dziecka,
  • wspieranie rodziny poprzez pracę z rodziną w formie działań asystenta rodziny
  • wspieranie rodziny poprzez objęcie pomocą w formie rodziny wspierającej
  • udzielanie poradnictwa i świadczenia pomocy pedagogicznej rodzinom z dziećmi
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi, organami administracji publicznej, placówkami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działania na rzecz dziecka i rodziny, w tym placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
  • realizacja zadań związanych z koordynacją wsparcia rodzin - zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
  • tworzenie programów w zakresie wspierania rodziny.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sekcja Asysty Rodzinnej
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Anna Woźniak
Data publikacji:14.01.2019 09:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Iwona Rup-Staroń
Informację aktualizował:Anna Woźniak
Data aktualizacji:25.06.2019 08:21