Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją realizuje zadania poprzez pięć Sekcji Pomocy Środowiskowej oraz Sekcję Realizacji Świadczeń.

Do zadań Sekcji Pomocy Środowiskowej należy m.in.:

 • prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń pieniężnych z wyłączeniem postępowań zastrzeżonych dla Działu ds. Rodzin,
 • prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń niepieniężnych, w sytuacji gdy towarzą one świadczeniu pieniężnemu o charakterze długookresowym (z wyłączeniem mieszkania chronionego treningowego),
 • uzgadnianie z Zespołem ds. Usług możliwości przyznania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej oraz podytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wspieranych,
 • realizacja pracy socjalnej w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania,
 • udzielanie informacji wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych,
 • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dot. możliwości rozwiązania problemów i udzielenia właściwej pomocy przez właściwe instytucje,
 • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami,
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
 • prowadzenie postępowań w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 • potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zespół ds. Świadczeń Przyznawanych Decyzją
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Anna Urgacz-Szczęsna
Data publikacji:09.01.2019 11:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:Małgorzata Łuckoś
Informację aktualizował:Małgorzata Łuckoś
Data aktualizacji:01.09.2020 13:00