Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2019 11:43 ZS.2410.1.468-469.2019 Zakup i dostawa mebli - 2 Zadania
06.12.2019 12:41 ZS.2410.1.458.2019 Zakup i dostawa mebli metalowych dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu
25.11.2019 14:27 ZS.2410.1.439.2019 Wykonanie oraz dostawa apeli dotyczących ,,Akcji Zima"
04.11.2019 10:52 ZS.2410.1.415.2019 Wykonanie oraz dostawa wizytówek
31.10.2019 11:51 ZS.2410.1.414.2019 Świadczenie usługi obejmującej: zaprojektowanie graficzne, wykonanie druku i dostarczenie materiałów promocyjnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu.
30.10.2019 15:02 ZS.2410.1.411.2019 Zapewnienie kompleksowej usługi w zakresie teleopieki dla łącznie 80 osób niesamodzielnych objętych wsparciem z podziałem na dwie grupy 40 osobowe w ramach projektu „SOS dla Seniora” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” – postępowanie nr 2
17.10.2019 08:17 ZS.2410.1.379.2019 Świadczenie usługi obejmującej: zaprojektowanie graficzne, wykonanie druku i dostarczenie materiałów promocyjnych wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych w ramach projektów ,,SOS dla Seniora”, ,,Sosnowiec dla Rodziny” oraz ,,Samo - Dzielni! rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego w Sosnowcu”
04.09.2019 11:36 ZS.2410.1.320.2019 Wykonanie oraz dostawa materiałów promujących rodzicielstwo zastępcze
01.07.2019 14:06 ZS.2410.1.254.2019 Wykonanie oraz dostawa plakatów informacyjnych
31.05.2019 10:25 ZS.2410.1.200.2019 Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w zwiazku z realizacją projektu ,,II Bieg w Szpilkach"

1 2 następna