Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2020 11:04 ZS.2411.39.2020 Organizacja i przeprowadzenie indywidualnych usług rehabilitacyjnych dla maksymalnie 33 osób z niepełnosprawnością uczestniczek/uczestników projektu ,,Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
30.11.2020 17:11 ZS.2411.38.2020 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
25.11.2020 12:53 ZS.2411.37.2020 Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych aktualizujących kwalifikacje zawodowe na rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, uczestników projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Os Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie : 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. - w podziale na 2 zadania : Zadanie nr 1: Organizacja i przeprowadzenie kursu pn. „Podstawy obsługi komputera” Zadanie nr 2: Organizacja i przeprowadzenie kursu pn. „ECDL BASE – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”
30.10.2020 09:46 ZS.2411.34.2020 Usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć arteterapii indywidualnej dla maksymalnie 25 osób - dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi organizowanej w ramach projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na kata 2014-2020 – postępowanie nr 2
29.10.2020 14:06 ZS.2411.33.2020 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C oraz C+E (kurs łączony) dla uczestnika projektu konkursowego ,,Tacy sami, bez ściany między nami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – postępowanie nr 2
15.10.2020 10:12 ZS.2411.30.2020 Przeprowadzenie usługi treningu pracy, przez trenera pracy dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestników projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
14.10.2020 13:30 ZS.2411.29.2020 Świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz możliwości skorzystania ze wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki – postępowanie nr 2
14.10.2020 13:26 ZS.2411.26.2020 Usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć arteterapii indywidualnej dla maksymalnie 25 osób - dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi organizowanej w ramach projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
09.10.2020 10:27 ZS.2411.28.2020 Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii C oraz C+E (kurs łączony) dla uczestnika projektu konkursowego ,,Tacy sami, bez ściany między nami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
07.10.2020 14:35 ZS.2411.25.2020 Organizacja i przeprowadzenie kursu „Fotografii cyfrowej” aktualizującego kwalifikacje zawodowe na rynku pracy dla uczestnika projektu „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Os Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie : 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

1 2 3 następna