Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2020 10:20 ZS.2410.1.297.2020 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
18.11.2020 12:36 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Pierwsza pomoc przedmedyczna” dla osób zaangażowanych do realizacji usług opiekuńczych w ramach projektu „SOS dla Seniora” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Postępowanie nr 2
30.10.2020 12:33 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Pierwsza pomoc przedmedyczna” dla osób zaangażowanych do realizacji usług opiekuńczych w ramach projektu „SOS dla Seniora” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
30.10.2020 09:43 Zakup wraz z dostawą, wniesieniem i montażem mebli biurowych, metalowych oraz krzeseł dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w podziale na 3 części/zadania
28.10.2020 10:37 Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu
28.10.2020 09:00 ZS.2410.1.276.2020 ZS.2410.1.276.2020 Wykonanie oraz dostawa apeli dotyczących "Akcji Zima"
26.10.2020 12:27 ZS.2410.1.275.2020 Zakup i dostawa ekogroszku z rozładunkiem do mieszkania chronionego MOPS przy ul. Piłsudskiego w Sosnowcu – postępowanie nr 2
19.10.2020 11:47 Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch cykli zajęć edukacyjnych „ABC zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” w ramach projektu konkursowego „Sosnowiec dla Rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych
19.10.2020 11:44 Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch cykli zajęć edukacyjnych „ABC chorób wieku dziecięcego” w łącznym wymiarze 12 godziny zegarowych” w ramach projektu konkursowego „Sosnowiec dla Rodziny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych
08.10.2020 12:16 ZS.2410.1.264.2020 Zakup i dostawa ekogroszku z rozładunkiem do mieszkania chronionego MOPS przy ul. Piłsudskiego w Sosnowcu

1 2 3 4 następna