Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2021 13:45 Organizacja i przeprowadzenie terapii metodą Tomatisa dla uczestników projektu konkursowego "Tyle wsparcia w całym mieście"
27.10.2021 12:57 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach zadania publicznego pt.: „Rodzina wolna od przemocy”, zleconego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zgodnie z art. 8 pkt 7 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Programem Osłonowym „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie” – postępowanie nr 2
13.10.2021 13:46 Wykonanie wydruku oraz dostawa apeli dotyczących "Akcji Zima"
30.09.2021 13:01 Organizacja i przeprowadzenie terapii metodą Tomatisa dla uczestników projektu konkursowego "Tyle wsparcia w całym mieście"
29.09.2021 13:08 Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu
22.09.2021 12:54 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach zadania publicznego pt.: „Rodzina wolna od przemocy”, zleconego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zgodnie z art. 8 pkt 7 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Programem Osłonowym „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie”
10.09.2021 11:09 Świadczenie usługi prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu gospodarowania środkami finansowymi w gospodarstwie domowym dla osób dorosłych w ramach Programów Aktywności Lokalnej w związku z realizacją projektu konkursowego „Tyle wsparcia w całym mieście” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
08.09.2021 12:53 Świadczenie usługi prowadzenia zajęć rekreacji ruchowej w ramach Programów Aktywności Lokalnej w związku z realizacją projektu konkursowego „Tyle wsparcia w całym mieście” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
30.08.2021 13:22 Prowadzenie zajęć grupowych w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych tj. "Treningu kompetencji społecznych" dla uczestników projektu "Tyle wsparcia w całym mieście" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
20.08.2021 09:24 Zakup, dostawa węgla kamiennego – sortyment Orzech I w ilości 135 ton

1 2 3 następna