Informacje nieudostępnione w biuletynie

­
Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego (art. 10, ust.1).

Osoby zainteresowane dostępem do informacji publicznej powinny złożyć wniosek w kancelarii Ośrodka (parter pok.115) przy ul.3 Maja 33. Wniosek można pobrać ze strony BIP lub w kancelarii.