Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Przewodnicząca - Aneta Nowak

Dane teleadresowe
ul. 3 maja 33 (parter)
41-200 Sosnowiec
tel. 32 296 22 22, 32 296 22 54, 32 296 23 44, 32 296 23 45
fax: 32 296 22 22
email: pzon@mopssosnowiec.pl
 
pokój 116 - Punkt Obsługi Klienta - składanie wniosków w sprawie wydania karty
                      parkingowej i legitymacji osoby niepełnosprawnej
                      tel.: 32 296 22 54

pokój 121 - Sekretarz Zespołu
                      tel.: 32 296 22 22

pokój 122 - Przewodnicząca Zespołu
                      tel.: 32 296 23 44

pokój 123 - składanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności,
                      stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień
                      (wejście przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje
                      się od strony parkingu z tyłu budynku)
                      tel.: 32 296 23 45

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek od 7:30 do 17:30
wtorek - czwartek od 9:00 do 14:00

piątek od 9:00 do 12:30

 

Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy:

  1. Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia.
  2. Wydawanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności
  3. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia
  4. Wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność dziecka
  5. Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień (w przypadku osób posiadających już prawomocne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy).
  6. Wydawanie kart parkingowych

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu informuje, że:

Na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 568) następuje wydłużenie z mocy samego prawa orzeczeń wydanych na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, których ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni ( tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia; wówczas orzeczenie zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.), wówczas orzeczenie zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3). Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o nie-pełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres w/w wskazany, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


4). Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (placówki), zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 534) zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień mogą być wydawane bez uczestnictwa osoby zainteresowanej w posiedzeniu składu orzekającego w sytuacji gdy członkowie składu uznają dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - tel. 32 296 23 44 lub 32 296 23 45, 32 296 22 54.

Wnioski o ustalenie niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności, legitymacje można przesyłać pocztą.

Druki wniosków dostępne są na stronie www.mops.sosnowiec.bip.info  w zakładce Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Małgorzata Łuckoś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2005 07:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
14.09.2020 11:30 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
14.09.2020 11:29 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
03.04.2020 12:40 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
29.10.2019 14:26 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
07.08.2017 12:19 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
14.10.2016 09:31 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
12.10.2015 11:27 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
09.10.2015 14:53 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
09.10.2015 14:52 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
28.08.2015 11:46 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
10.08.2015 13:16 Edycja dokumentu (Sławomir Królczyk)
06.08.2015 09:35 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
06.08.2015 09:15 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
06.08.2015 09:12 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
06.08.2015 09:11 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
06.08.2015 09:04 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
31.07.2015 10:02 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
31.07.2015 10:01 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
31.07.2015 09:14 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
31.07.2015 09:13 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
31.07.2015 09:13 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie orzeczenia (osoby po
16-tym roku życia) wraz z zaświadczeniem lekarskim

(Artur Stępień)
31.07.2015 09:12 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie legitymacji (osoby
przed 16-tym rokiem życia)

(Artur Stępień)
31.07.2015 09:12 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie legitymacji (osoby
po 16-tym roku życia)

(Artur Stępień)
31.07.2015 09:12 Usunięto załącznik Zasady wydawania kart parkingowych
(Artur Stępień)
31.07.2015 09:12 Usunięto załącznik Zaświadczenie o niemożności
przybycia osoby zainteresowanej na posiedzenie składu
orzekającego

(Artur Stępień)
31.07.2015 09:12 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie orzeczenia (osoby
przed 16-tym rokiem życia) wraz z zaświadczeniem lekarskim

(Artur Stępień)
31.07.2015 09:12 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie karty parkingowej
(Artur Stępień)
29.07.2015 12:07 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
29.07.2015 12:05 Edycja dokumentu (Magdalena Olszar)
07.07.2015 12:21 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
07.07.2015 11:02 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
22.06.2015 12:44 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
22.06.2015 12:40 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
19.06.2015 13:45 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
19.06.2015 13:43 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie karty parkingowej"
(Patrycja Pardała)
19.06.2015 13:42 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie karty parkingowej
(Patrycja Pardała)
09.06.2015 15:26 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
09.06.2015 15:26 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie karty parkingowej"
(Patrycja Pardała)
09.06.2015 15:26 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie karty parkingowej
(Patrycja Pardała)
21.04.2015 10:44 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
21.04.2015 10:40 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
21.04.2015 10:38 Dodano załącznik "Zasady wydawania kart parkingowych"
(Artur Stępień)
21.04.2015 10:37 Usunięto załącznik Zasady wydawania kart parkingowych
(Artur Stępień)
17.11.2014 12:59 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
08.10.2014 10:19 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
08.10.2014 10:18 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
16.09.2014 10:22 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
16.09.2014 10:19 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie legitymacji (osoby
przed 16-tym rokiem życia)"

(Artur Stępień)
16.09.2014 10:19 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie legitymacji (osoby po
16-tym roku życia)"

(Artur Stępień)
16.09.2014 10:17 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie legitymacji (osoby
przed 16-tym rokiem życia)

(Artur Stępień)
16.09.2014 10:17 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie legitymacji (osoby
po 16-tym roku życia)

(Artur Stępień)
20.08.2014 12:18 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
20.08.2014 12:13 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie karty parkingowej"
(Patrycja Pardała)
20.08.2014 10:40 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie karty parkingowej
(Patrycja Pardała)
02.07.2014 10:32 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
02.07.2014 10:30 Dodano załącznik "Zasady wydawania kart parkingowych"
(Artur Stępień)
02.07.2014 10:29 Usunięto załącznik Zasady wydawania kart parkingowych
(Artur Stępień)
02.07.2014 10:17 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
02.07.2014 10:14 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
02.07.2014 10:11 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
02.07.2014 10:08 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
02.07.2014 10:06 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie karty parkingowej"
(Artur Stępień)
02.07.2014 10:05 Dodano załącznik "Zasady wydawania kart parkingowych"
(Artur Stępień)
02.07.2014 09:44 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
05.05.2014 12:50 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
28.04.2014 12:42 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
18.03.2014 12:14 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
18.03.2014 12:13 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
18.03.2014 12:11 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
21.02.2014 13:23 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie orzeczenia (osoby
przed 16-tym rokiem życia) wraz z zaświadczeniem
lekarskim"

(Patrycja Pardała)
21.02.2014 13:23 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie orzeczenia (osoby po
16-tym roku życia) wraz z zaświadczeniem lekarskim"

(Patrycja Pardała)
21.02.2014 13:22 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie orzeczenia (osoby po
16-tym roku życia) wraz z zaświadczeniem lekarskim

(Patrycja Pardała)
21.02.2014 13:21 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie orzeczenia (osoby
przed 16-tym rokiem życia) wraz z zaświadczeniem lekarskim

(Patrycja Pardała)
20.02.2014 14:53 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
20.02.2014 14:35 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
20.02.2014 14:33 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie orzeczenia (osoby
przed 16-tym rokiem życia) wraz z zaświadczeniem
lekarskim"

(Patrycja Pardała)
20.02.2014 14:33 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie orzeczenia (osoby po
16-tym roku życia) wraz z zaświadczeniem lekarskim"

(Patrycja Pardała)
20.02.2014 14:32 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie orzeczenia (osoby po
16-tym roku życia) wraz z zaświadczeniem lekarskim

(Patrycja Pardała)
20.02.2014 14:32 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie orzeczenia (osoby
przed 16-tym rokiem życia) wraz z zaświadczeniem lekarskim

(Patrycja Pardała)
20.02.2014 14:31 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie orzeczenia (osoby
przed 16-tym rokiem życia) wraz z zaświadczeniem
lekarskim"

(Patrycja Pardała)
20.02.2014 14:31 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie orzeczenia (osoby po
16-tym roku życia) wraz z zaświadczeniem lekarskim"

(Patrycja Pardała)
20.02.2014 14:25 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie orzeczenia (osoby
przed 16-tym rokiem życia) wraz z zaświadczeniem lekarskim

(Patrycja Pardała)
20.02.2014 14:25 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie orzeczenia (osoby po
16-tym roku życia) wraz z zaświadczeniem lekarskim

(Patrycja Pardała)
04.10.2013 10:07 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
02.11.2012 09:54 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
29.10.2012 10:07 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
29.10.2012 09:21 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
29.10.2012 09:18 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
29.10.2012 09:17 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
22.10.2012 15:06 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
18.10.2012 10:24 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
25.09.2012 14:48 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
25.09.2012 14:47 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
25.09.2012 14:43 Dodano załącznik "Zaświadczenie o niemożności przybycia
osoby zainteresowanej na posiedzenie składu orzekającego"

(Patrycja Pardała)
16.08.2012 08:03 Edycja dokumentu (Patrycja Pardała)
28.02.2012 14:45 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
28.02.2012 13:52 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie orzeczenia (osoby po
16-tym roku życia) wraz z zaświadczeniem lekarskim"

(Artur Stępień)
28.02.2012 13:52 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie orzeczenia (osoby po
16-tym roku życia) wraz z zaświadczeniem lekarskim

(Artur Stępień)
28.02.2012 13:14 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
22.02.2012 13:48 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
22.02.2012 13:46 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
22.02.2012 13:11 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
22.02.2012 07:46 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
22.02.2012 07:44 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
22.02.2012 07:42 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie legitymacji (osoby
przed 16-tym rokiem życia)"

(Artur Stępień)
22.02.2012 07:42 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie legitymacji (osoby po
16-tym roku życia)"

(Artur Stępień)
22.02.2012 07:42 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie orzeczenia (osoby
przed 16-tym rokiem życia) wraz z zaświadczeniem
lekarskim"

(Artur Stępień)
22.02.2012 07:42 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie orzeczenia (osoby po
16-tym roku życia) wraz z zaświadczeniem lekarskim"

(Artur Stępień)
22.02.2012 07:38 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie legitymacji osoby
niepełnosprawnej przed 16-tym rokiem życia

(Artur Stępień)
22.02.2012 07:38 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie legitymacji osoby
niepełnosprawnej po 16-tym roku życia

(Artur Stępień)
22.02.2012 07:38 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie orzeczenia o
niepełnosprawności przed 16-tym rokiem życia i
zaświadczenie lekarskie

(Artur Stępień)
22.02.2012 07:38 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie

(Artur Stępień)
21.02.2012 15:38 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
21.02.2012 15:34 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
21.02.2012 15:27 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
21.02.2012 15:17 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
16.03.2011 15:00 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
16.03.2011 14:59 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie orzeczenia o
niepełnosprawności przed 16-tym rokiem życia i
zaświadczenie lekarskie"

(Artur Stępień)
16.03.2011 14:58 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie orzeczenia o
niepełnosprawności przed 16-tym rokiem życia i
zaświadczenie lekarskie

(Artur Stępień)
16.03.2011 14:58 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie "

(Artur Stępień)
16.03.2011 14:57 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie

(Artur Stępień)
16.03.2011 14:08 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
16.03.2011 13:58 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
16.03.2011 13:33 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
18.05.2010 13:41 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
18.05.2010 13:40 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie "

(Artur Stępień)
18.05.2010 13:39 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie

(Artur Stępień)
25.02.2010 13:14 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie orzeczenia o
niepełnosprawności przed 16-tym rokiem życia i
zaświadczenie lekarskie"

(Artur Stępień)
25.02.2010 13:14 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie orzeczenia o
niepełnosprawności przed 16-tym rokiem życia i
zaświadczenie lekarskie

(Artur Stępień)
25.02.2010 13:07 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie orzeczenia o
niepełnosprawności przed 16-tym rokiem życia i
zaświadczenie lekarskie"

(Artur Stępień)
25.02.2010 13:06 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie orzeczenia o
niepełnosprawności przed 16-tym rokiem życia i
zaświadczenie lekarskie

(Artur Stępień)
25.02.2010 11:53 Edycja dokumentu (Artur Stępień)
25.02.2010 11:51 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie legitymacji osoby
niepełnosprawnej przed 16-tym rokiem życia"

(Artur Stępień)
25.02.2010 11:51 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie legitymacji osoby
niepełnosprawnej po 16-tym roku życia"

(Artur Stępień)
25.02.2010 11:51 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie orzeczenia o
niepełnosprawności przed 16-tym rokiem życia i
zaświadczenie lekarskie"

(Artur Stępień)
25.02.2010 11:51 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie"

(Artur Stępień)
25.02.2010 11:49 Usunięto załącznik Wniosek o ustalenie stopnia
niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie

(Artur Stępień)
25.02.2010 11:49 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie orzeczenia o
niepełnosprawności przed 16-tym rokiem życia i
zaświadczenie lekarskie

(Artur Stępień)
25.02.2010 11:49 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie legitymacji osoby
niepełnosprawnej przed 16-tym rokiem życia

(Artur Stępień)
25.02.2010 11:48 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie legitymacji osoby
niepełnosprawnej przed 16-tym rokiem życia"

(Artur Stępień)
25.02.2010 11:47 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie orzeczenia o
niepełnosprawności przed 16-tym rokiem życia i
zaświadczenie lekarskie"

(Artur Stępień)
25.02.2010 11:44 Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie stopnia
niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie"

(Artur Stępień)
25.02.2010 11:43 Usunięto załącznik "Wniosek o ustalenie
niepełnosprawności przed 16-tym rokiem życia"

(Artur Stępień)
25.02.2010 11:41 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie legitymacji osoby
niepełnosprawnej przed 16-tym rokiem życia

(Artur Stępień)
25.02.2010 11:41 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie legitymacji osoby
niepełnosprawnej

(Artur Stępień)
25.02.2010 11:41 Usunięto załącznik Wniosek o wskazania do ulg i
uprawnień

(Artur Stępień)
25.02.2010 11:41 Usunięto załącznik Wniosek o ustalenie stopnia
niepełnosprawności

(Artur Stępień)
06.11.2006 10:51 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
27.10.2006 13:50 Edycja dokumentu (Janina Serafin)
26.08.2005 13:29 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
25.08.2005 09:42Dodano załącznik ""Wniosek o ustalenie
niepełnosprawności przed 16-tym rokiem życia" "
(Małgorzata Łuckoś)
25.08.2005 09:41Usunięto załącznik "Wniosek o ustalenie
niepełnosprawności przed 16-tym rokiem życia"
(Małgorzata Łuckoś)
23.08.2005 15:21Dodano załącznik "Wniosek o wydanie legitymacji osoby
niepełnosprawnej przed 16-tym rokiem życia"
(Małgorzata Łuckoś)
23.08.2005 15:21Dodano załącznik "Wniosek o wydanie legitymacji osoby
niepełnosprawnej"
(Małgorzata Łuckoś)
23.08.2005 15:19Usunięto załącznik "Wniosek wydanie legitymacji osoby
niepełnosprawnej"
(Małgorzata Łuckoś)
23.08.2005 15:18Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie legitymacji osoby
niepełnosprawnej przed 16-tym rokiem życia"
(Małgorzata Łuckoś)
23.08.2005 15:17Dodano załącznik "Wniosek o wydanie legitymacji osoby
niepełnosprawnej przed 16-tym rokiem życia"
(Małgorzata Łuckoś)
23.08.2005 15:17Dodano załącznik "Wniosek wydanie legitymacji osoby
niepełnosprawnej"
(Małgorzata Łuckoś)
23.08.2005 15:14Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o ustalenie ulg i
uprawnień" na "Wniosek o wskazania do ulg i uprawnień"
(Małgorzata Łuckoś)
23.08.2005 15:10Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie ulg i uprawnień"
(Małgorzata Łuckoś)
23.08.2005 15:07Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie niepełnosprawności
przed 16-tym rokiem życia"
(Małgorzata Łuckoś)
23.08.2005 15:07Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie stopnia
niepełnosprawności"
(Małgorzata Łuckoś)
23.08.2005 15:06 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
23.08.2005 15:02Usunięto załącznik "Wniosek o ustalenie
niepełnosprawności ( przed 16-tym rokiem życia)"
(Małgorzata Łuckoś)
23.08.2005 15:01Usunięto załącznik "Wniosek o ustalenie stopnia
niepełnosprawności"
(Małgorzata Łuckoś)
23.08.2005 14:59Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie niepełnosprawności
( przed 16-tym rokiem życia)"
(Małgorzata Łuckoś)
23.08.2005 14:59Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie stopnia
niepełnosprawności"
(Małgorzata Łuckoś)
23.08.2005 14:32 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
23.08.2005 14:25 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
23.08.2005 14:19 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
10.08.2005 08:42 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
10.08.2005 08:06 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)
08.08.2005 20:48 Edycja dokumentu (Małgorzata Łuckoś)