Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego - Agnieszka Sekunda

Dane teleadresowe:
ul. 1 Maja 21/23 pokoje 15 - 19
41-200 Sosnowiec
tel: 32 297 70 24
e-mail: zppwr@mopssosnowiec.pl

Do głównych zadań zespołu należy:

•    Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
•    Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur i standardów związanych z przeciwdziałaniem  przemocy w rodzinie
•    Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy – do realizacji przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na terenie miasta
•    Monitoring, superwizję i ewaluację procesów wdrażania przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem  przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zespół. Realizację zapisów Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 oraz przedstawianie wniosków, opinii i rekomendacji  Prezydentowi Miasta Sosnowca
•    Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej
•    Realizowanie działań promocyjno – informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych
•    Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do  przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów  i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań
•    Inicjowanie badań, diagnoz środowiskowych, opracowanie ekspertyz, zbieranie i analiza danych, które dotyczą prac Zespołu i stanowiących dla niego źródło informacji.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Podmiot udostępniający informację:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w SOSNOWCU
Informację opublikował:Magdalena Olszar
Informację wytworzył:Agnieszka Sekunda
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.09.2016 11:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż