Strona główna biuletynu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 33

Informacja o sposobie obsługi (kontaktu) w związku z zagrożeniem koronawirusem

Szanowni Państwo,

W związku z §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  informujemy, że z uwagi na zagrożenie koronawirusem wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów. Ze względów bezpieczeństwa kontakt bezpośredni zostaje zastąpiony kontaktem telefonicznym, listownym (za pośrednictwem poczty)  i poprzez platformę ePUAP.
Informacje telefoniczne będą udzielane w godzinach od 8.00 do 14.00.
Za utrudnienia przepraszamy!

Poniżej podajemy numery telefonów do kontaktu:
Dział Obsługi Kancelaryjnej i Administracji - tel. 32 296 22 39
Dział Pomocy Środowiskowej - tel. 32 296 22 30, 32 296 22 38
Sekcja Realizacji Świadczeń - tel. 32 296 22 57
Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 1 Zagórze - tel. 32 296 22 03
Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 2 Klimontów tel. 32 296 98 18
Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 3 Naftowa - tel. 32 293 44 36
Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 4 Wawel - tel. 32 292 02 03
Sekcja Pomocy Środowiskowej nr 5 Pogoń - tel. 32 291 21 97
Zespół ds. Usług - tel. 32 296 22 48
Dział ds. Rodzin - tel. 32 296 22 81 lub 32 296 22 79
Zespół Pracy Socjalnej - tel. 32 296 22 21 lub 887 032 212
Sekcja Asysty Rodzinnej - tel. 887 033 115
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych -  tel. 32 296 23 37 lub 32 296 23 36
Dział Dodatków Mieszkaniowych - tel. 32 296 22 64, 32 296 22 07
Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej - tel. 32 296 22 71
Dział ds. Należności - tel. 32 296 23 48, 32 296 23 50, 32 296 23 53
BHP/PPoż - tel. 32 296 22 51
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - tel. 32 296 23 44 lub 32 296 23 45, 32 296 22 54
Wnioski o ustalenie niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności, legitymacje można przesyłać pocztą. Druki wniosków dostępne są na stronie www.mops.sosnowiec.bip.info w zakładce Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu oraz Sosnowiecki Hufiec ZHP wspólnie niosą pomoc seniorom, osobom samotnym lub niepełnosprawnym, którzy potrzebują pomocy przy zrobieniu zakupów lub opiece nad zwierzętami. Pomoc można uzyskać pod nr telefonu: 32 296 22 21, 887 032 212. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-14.00, w piątek od 8.00-12.30.
Bezpośredni nr tel. i adres mailowy pod który mogą się zgłaszać osoby potrzebujące:
MOPS Sosnowiec tel.  695 140 723; pomoc@mopssosnowic.pl
Wszelkie niezbędne informacje będą udzielane telefonicznie. Jednocześnie na bieżąco będziemy informować Państwa o wszelkich zmianach związanych z działalnością MOPS-u na naszej stronie internetowej mopssosnowiec.pl oraz Facebooku (MOPS SOSNOWIEC lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu).

 

 


fax: 32 296 22 14

e-mail: kancelaria@mopssosnowiec.pl
www.mopssosnowiec.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Godziny urzędowania:


Poniedziałek od 7.30 do 18.00
Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30
Piątek od 7.30 do 13.00


Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

Poniedziałek od 7.30 do 18.00
Wtorek - Czwartek od 7.30 do 15.30
Piątek od 7.30 do 13.00

Informacja działu tel: 32 296 23 36

Informacja Program 500+ tel: 32 296 23 60

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu

Poniedziałek od 7.30 do 17.30
Wtorek - czwartek od 9.00 do 14.00
Piątek od 9.00 do 12.30

 

 

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Parter (obok wejścia głównego)
Poniedziałek od 12.00 do 17.00
Wtorek - czwartek od 9.00 do 12.00
Piątek od 9.00 do 11.00